Instalații fotovoltaice și termosolare pe clădirile din municipiul Suceava. Primăria vrea să reducă cu 55% emisiile de carbon până în 2030 și estimează că 70% din totalul emisiilor de CO2 de la nivel local sunt generate de clădiri

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a inițiat un proiect de hotărâre prin care propune Consiliului Local Suceava să adopte Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al municipiului Suceava având ca obiectiv general reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în anul 2030 pe raza municipiului Suceava în vederea îmbunătățirii performanţelor energetice existente sau dezvoltării de construcții, instalații, echipamente şi tehnologii cu eficienţă energetică performantă, incluzând sursele regenerabile de energie viabile.

Prin PAEDC autoritățile locale ale municipiului Suceava au ca obiectiv strategic apropierea de performanțele socio-economice atinse de alte municipalități din cadrul Uniunii Europene, prin implementarea politicilor care contribuie la ridicarea nivelului de trai și a gradului de civilizație al comunității locale. Acesta este și scopul în mare masura a suportului financiar nerambursabil acordat de Uniunea Europeana pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

În vederea realizării dezideratelor de reducere a emisiilor de CO₂ pentru municipiul Suceava, se propun șapte direcții strategice de dezvoltare, respectiv creșterea eficienței energetice în clădiri, creșterea eficienței energetice în transporturi, producerea locală de energie electrică și termică din surse cu emisii reduse de GES și creșterea eficienței energetice, planificarea urbană, achizițiile publice, managementul deșeurilor și comunicarea.

Potrivit documentului supus aprobării, în Municipiul Suceava, clădirile reprezintă un consumator foarte important, responsabil pentru 70% din totalul emisiilor de CO2 de la nivel local.

Astfel, implementarea de măsuri de eficiență energetică în sectorul clădirilor va avea un impact pe termen mediu şi lung în consumul de energie final, de la nivel local, datorită modernizărilor energetice realizate la nivelul anvelopei clădirilor care produc efecte în reducerea consumului de energie pe o durată de minim 15 ani, dar și a modernizărilor energetice la nivelul instalațiilor și echipamentelor aferente unei clădiri care produc efecte în reducerea consumului de energie pe o durată de minim 10 ani.

Principalul obiectiv al acestei măsuri este îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei și instalațiilor clădirilor rezidențiale (apartamente, clădiri individuale), terțiare și administrative, prin modernizare energetică sustenabilă.

Un al doilea obiectiv este utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru prepararea apei calde menajere sau aport la încălzire la acele clădiri la care se dovedește prin proiectul tehnic un cost optim al investiției în raport cu energia economisită și o investiție realizată cu surse clasice de combustibil.

Totodată, realizarea construcțiilor noi se va face cu respectarea în proiectare și execuție a cerințelor minime privind performanța energetică prin monitorizare la faza de concepție, execuție și recepție a noilor construcții sub aspectul respectării în proiectare și execuție a cerințelor normate privind performanța energetică.

Planul mai prevede sprijinul administrației locale pentru sectorul clădirilor rezidențiale în vederea accesării fondurilor structurale alocate sporirii competitivității economice prin îmbunătățirea eficienței energetice.

Între măsurile propuse sunt montarea de instalații fotovoltaice pentru producerea distribuită a energiei electrice la nivelul clădirilor, montarea de instalații termosolare pentru producerea de apă caldă de consum, modernizarea instalațiilor de iluminat interior: înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.