DSP Suceava a făcut peste 260 de controale în luna iulie. Au fost aplicate 14 amenzi, din care două pentru calitatea necorespunzătoare a apei și cinci la unități turistice


Intră acum și în grupul de

Serviciul de Control în Sănătate Publică al DSP Suceava a anunțat că în luna iulie a desfășurat 263 acțiuni de control, în urma neconformităților constatate s-a aplicat un număr de 14 sancțiuni contravenționale constând în   amenzi în valoare totală de 67.400 lei.

În obiectivele din categoria nonaliment inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 125 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 8 sancțiuni contravenționale contând în amenzi, în valoare totală de  55.600 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 5 controale în domeniul apă, fiind aplicate două amenzi în valoare totală de 13.000 lei;  35 controale în unități de turism fiind aplicate 5 amenzi în valoare totală de 36.600 lei; 9 controale la unități din categoria mediu; 55 controale la categoria biocide; 7 controale la unități sanitare cu excepția spitalelor; 2 controale la unități sanitare cu paturi; 2 controale în unități de transplant; 8 controale în domeniul deșeurilor periculoase; 1 control la unități din domeniul apelor de îmbăiere, fiind aplicată 1 amendă în valoare de 6.000 lei și 1 control la un  cabinet de înfrumusețare.

Potrivit sursei citate neconformităţile depistate constau în neasigurarea de către persoanele fizice și juridice care produc sau distribuie apă pentru consum uman a calității apei potabile corespunzătoare cerințelor stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; neefectuarea controlului medical periodic al lucrătorilor, conform reglementărilor legale în vigoare privind supravegherea stării de sănătate prin servicii de medicina muncii; neefectuarea cursului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a locului de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafețelor de lucru și a ambalajelor; nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar; lipsa documentelor de reglementare sanitară prevăzute de legislația în vigoare; organizarea pentru copii și tineri de tabere în alte unități de cazare fără dovada avizului epidemiologic al cadrelor didactice, al copiilor și tinerilor; neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în spațiile frigorifice; lipsa buletinelor de analiză privind calitatea apei de îmbăiere conform cerințelor stabilite de normele în vigoare.

               În obiectivele din categoria aliment inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 138 controale, pentru neconformitățile depistate fiind aplicate 6 amenzi, în valoare totală de 11.800 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 12 controale la producători și ambalatori fiind aplicată o amendă în valoare de 5.000 lei; 1 control la distribuitori și transportatori; 79 controale la retaileri, fiind aplicate 4 amenzi în valoare totală de 5.200 lei, 44 controale în unităţi din sectorul servicii fiind aplicată 1 amendă în valoare de 1.600 lei și 2 controale la producători primari care vând direct consumatorului final.

Neconformități constatate: neefectuarea controlului medical periodic al lucrătorilor, conform reglementărilor legale în vigoare privind supravegherea stării de sănătate prin servicii de medicina muncii; neefectuarea cursului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă ; neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în spațiile frigorifice.

În cursul lunii iulie 2022 au fost rezolvate 16 sesizări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost completată cu efectuarea a 18 acţiuni de îndrumare şi consultanță și cu 8 acțiuni comune cu alte autorități.

În cursul lunii iulie s-au desfășurat 3 acțiuni naționale de control privind: verificarea respectării conformității unităților acreditate în domeniul transplantului la prevederile legale în vigoare; privind verificarea respectării legislației în domeniul aditivilor alimentari destinați consumului uman și privind verificarea respectării legislației în vigoare privind condițiile de funcționare a taberelor școlare și a unităților de turism care acordă servicii similare taberelor școlare.

La nivel județean a fost stabilită acțiunea tematică privind verificarea condițiilor igienico sanitare și de funcționare de la nivelul laboratoarelor de analize medicale.

În urma a trei notificări de alertă au fost efectuate controale privind identificarea unui produs incriminat din categoria materialelor în contact cu alimentul și a unor produse alimentare mixte.


Intră acum și în grupul de