19 martie – Ziua Pasaportului Romanesc


Intră acum și în grupul de

Pornind de la faptul că la 19.03.1912 s-a promulgat prima lege modernă ce reglementa regimul paşapoartelor în România, în anul 2006, ministrul Administraţiei şi Internelor a aprobat ca data de 19 martie să fie instituită “Zi Aniversară a Paşaportului Românesc”, iar Sfântul Ioan Botezătorul prăznuit la data de 7 ianuarie să fie protectorul spiritual al poliţiştilor de paşapoarte.

Documentul general de călătorie denumit paşaport este menţionat pentru prima dată în anul 1830, în Regulamentul Organic în Principatele Române, Ţara Românească şi Moldova, când s-a recunoscut libertatea românilor de a călători peste graniţele Dunării şi ale Imperiului Habsburgic.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 1758/19.03.1912 a fost promulgată Legea asupra paşapoartelor, prima lege modernă în domeniu. Astfel, statul a introdus principii procedurale generale în materia paşapoartelor şi a biletelor pentru trecerea frontierei, obligatorii pentru autorităţi şi cetăţeni.

În timpul lui Carol al II-lea, în vremea guvernării Iorga, Regulamentul pentru aplicarea legii asupra paşapoartelor a fost modificat, schimbându-se forma şi elementele de structură ale paşapoartelor.

De-a lungul timpului au fost introduse paşapoartele diplomatice (în anul 1920),
paşapoartele colective şi paşapoartele de serviciu (în anul 1941).

În anul 1948, activitatea de eliberare a paşapoartelor a revenit în exclusivitate Ministerului Afacerilor Interne, fiind pusă sub controlul Direcţiei Generale a Securităţii Poporului. Regimul sever al călătoriilor în străinătate a fost menţinut până în decembrie 1989. Prin Decretul-Lege nr. 10/ianuarie 1990 s-au liberalizat călătoriile cetăţenilor români în străinătate şi s-au desfiinţat vizele. Art. 25 din Constituţia României a inclus dreptul la liberă circulaţie în categoria drepturilor constituţionale ale cetăţenilor.

Incepând cu 01.01.2005, conform Ordonanţei nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, la nivel naţional, activitatea de paşapoarte a trecut în subordinea instituţiei prefectului.

În vederea alinierii ţării noastre la practica europeană în materie, a fost adoptată Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, care a stabilit condiţiile în care cetăţenii români îşi pot exercita dreptul la liberă circulaţie

în străinătate, precum şi limitele exercitării acestui drept. Astfel, cetăţenilor români le-a fost garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară.

Cetăţenii români au câştigat o mai mare libertate de circulaţie de la data de 01.01.2007, de când cartea de identitate valabilă poate constitui document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

Conform Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Europei, din data de 31.12.2008, România, ca stat membru UE, a început să emită paşapoarte electronice, care conţin 50 elemente de siguranţă, faţă de 32 ale paşaportului model 2001. Din 14.05.2010 a fost introdusă în circulaţie generaţia a II-a a paşaportului simplu electronic românesc, document care se prezintă sub acelaşi format, însă cu elemente de siguranţă superioare generaţiei I.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minori cu vârsta sub 6 ani – 3 ani. Termenul de eliberare este de 14 zile calendaristice, taxele fiind 276 lei, incluzând T.V.A.

Paşapoartele electronice sunt tipărite de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice Bucureşti. Din luna luna februarie 2010 se pot depune documente şi obţine paşapoarte electronice/temporare şi la misiunile diplomatice ale României în străinătate.

Persoanele care trebuie să călătorească urgent în străinătate şi nu pot aştepta termenul de eliberare a unui paşaport simplu electronic, pot depune concomitent/separat cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar. Valabilitatea acestui document este de 12 luni, termenul de eliberare fiind în aceeaşi zi, taxele însumând 216 lei. Cetăţenii care sunt titulari ai unui paşaport simplu temporar au obligaţia să-l predea în momentul livrării paşaportului electronic.

Potrivit şefului Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Suceava, comisar şef de poliţie Angela Cleopatra Irimia, de la data de 23.11.2009, când sistemul de emitere a noilor tipuri de paşapoarte a fost introdus la Suceava, s-au primit şi soluţionat 12.699 cereri pentru paşapoarte electronice şi 21.133 cereri pentru paşapoarte temporare.


Intră acum și în grupul de