Radauti revine la vechiul tarif la apa si canalizare si la vechile probleme cu reteaua de alimentare

Consilierul municipal rădăuţean PSD, Tiberiu Maerean a anunţat că instanţa de contencios administrativ, recte Curtea de Apel Suceava a decis in favoarea locuitorilor municipiului Rădăuţi şi a anulat hotărârea de Consiliul Local prin care a fost majorat preţul la apa rece si canalizare, tarif care este unic în judeţul Suceava şi care a fost stabilit de operatorul regional SC ACET SA.

Maerean a spus într-o conferinţă de presă că decizia Curţii de Apel Suceava este definitivă şi irevocabilă, iar motivul anulării hotărârii CL Rădăuţi privind stabilirea tarifelor de apă-canal este că hotărârea a fost votată de un consilier local care la vremea respectivă era angajat al operatorului regional ACET SA Suceava.

Consilierul local social-democrat din Rădăuţi susţine că majorarea preţurilor la aceste servicii au fost făcută abuziv, cu încălcarea dispoziţiilor legale.

El a mai spus că deşi hotărârea CL Rădăuţi a fost anulată de instanţă, rădăuţenii plătesc în continuare preţul majorat la aceste servicii şi a precizat că va sesiza situaţia atât la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului cât şi la Agenţia Naţională de Reglementare a explicat Tiberiu Maerean care a mai adăugat că operatorul ACET nu mai are nici un suport legal pentru preţul prestaţiei sale.

El a mai arătat că înainte de preluarea serviciului de apă-canal-epurare de ACET SA Suceava, locuitorii plăteau 2,5 lei/mc, iar actualele tarife sunt de 5,42 lei/mc pentru apă potabilă + apă uzată, condiţii în care operatorul regional de apă încasează, lunar, cu 100.000 de lei în plus.

Tariful practicat de operatorul regional de apă-canal ACET SA Suceava, la care sunt acţionari Consiliul Judeţean şi Consiliile locale din mai multe localităţi ale judeţului, printre care şi CL Rădăuţi este unic şi a fost stabilit pentru accesarea unui proiect de reabilitare, modernizare şi extindere a reţelelor de apă-canal din cinci zone ale judeţului Suceava, investiţia fiind de 120 de milioane de euro, finanţarea fiind asigurată prin POS Mediu.

În condiţiile în care se revine la preţul vechi al serviciilor de apă-canal municipiul Rădăuţi riscă să piardă finanţarea de 26 de milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de apă-canal, întrucât se modifică una dintre condiţiile obligatorii ce au fost stabilite pentru accesarea programului.

Consiliul Local Rădăuţi a adoptat, în data de 17 iunie 2010 hotărârea privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare de ACET SA Suceava.