ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 7894 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 1912 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 96 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 108 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 7 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 22 mc
Lemn subtire – 37 mc
Lemn foc – 1686 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 11.762 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

Cherestea rasinoase cls C – 41,491 mc
Grinzi si rigle de rasinoase – 5,760 mc
Lemn rotund pentru cherestea – 194,280 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 21,970 mc
Lemn foc – 23,085 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 286,586 mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 09 august 2011, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Brosteni, Iacobeni, Pojorîta, Vama, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcau, Mălini, Fălticeni, Dolhasca şi Pătrăuţi.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc in ziua de 04 august între orele 900-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.