Lege privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor din UE


Intră acum și în grupul de

Actul normativ cuprinde prevederi referitoare la:
– drepturile si obligatiile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European;
– conditiile de intrare pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre;
– dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre, angajati in munca;
– dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre, in vederea desfasurarii unor activitati independente;
– dreptul de sedere al persoanelor care furnizeaza sau beneficiaza de servicii;
– dreptul de sedere al persoanelor angajate sau al celor care au desfasurat activitati independente, care si-au incetat activitatea profesionala in Romania;
– dreptul de sedere al persoanelor care si-au incetat activitatea profesionala in tara de origine;
– dreptul de sedere al persoanelor aflate la studii;
– dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre si membrilor lor de familie pe teritoriul Romaniei in alte scopuri decat cele prevazute in prezenta lege;
– conditiile in care este refuzata intrarea pe teritoriul Romaniei, eliberarii sau prelungirii permisului de sedere, precum si conditiile in care acesti cetateni pot fi indepartati de pe teritoriul Romaniei.

– Astfel, cetatenii statelor membre si membrii lor de familie se bucura de:
– protectia generala a persoanelor si a proprietatii, garantata prin Constitutie si de celelalte legi, precum si de drepturile revazute in tratatele internationale la care Romania este parte;
– libertatea de deplasare si de a isi stabili resedinta oriunde pe teritoriul Romaniei;
– toate drepturile si beneficiile acordate persoanelor angajate precum si de protectie sociala din partea statului, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani;
– un document de identitate care sa faca dovada dreptului de sedere, emis de Autoritatea pentru straini, intitulat: ” Permis de sedere pentru un cetatean al unui stat membru al UE sau apartinand Spatiului Economic European”, valabil 5 ani, cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani;

Obligatiile care revin cetatenilor statelor membre si membrilor lor de familie sunt acelea de a respecta legislatia romana si de a se supune controlului organelor de politie si al celorlalte autoritati publice competente conform legii.

Intrarea in tara a acestor cetateni se face in baza cartii de identitate sau a pasaportului, valabile. Membrii lor de familie care nu sunt cetateni ai statelor UE si SEE, nu pot fi scutiti de la obligativitatea obtinerii vizei, daca acordurile incheiate de Romania cu statele ai caror cetateni sunt nu prevad altfel.

In ceea ce priveste dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre, angajati in munca, Autoritatea pentru straini acorda dreptul de sedere pentru:
– cetatenii statelor membre care desfasoara in Romania activitati de angajat;
– membrii de familie ai acestora.

Ocuparea locurilor de munca vacante de catre acestia se face in aceleasi conditii ca si cetatenii romani. Prevederile care restrang numarul sau procentajul angajatilor cetateni ai altor state in orice ramura de activitate nu se aplica cetatenilor statelor membre UE si SEE.

Membrii de familie ai cetatenilor UE si SEE angajati in Romania isi pot stabili resedinta in tara noastra, putand fi angajati in munca in conformitate cu prevederile legale. Copiii acestor cetateni straini sunt admisi in sistemul de educatie si formare profesionala, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.

In cazul in care sederea pe teritoriul Romaniei depaseste 3 luni dar e mai mica de un an, permisul de sedere se elibereaza pe perioada angajarii. Daca angajarea este pentru o perioada mai mica de 3 luni, pasaportul este suficient pentru sederea in tara. Documentele necesare pentru eliberarea permisului de sedere sunt cartea de identitate sau pasaportul, valabile si dovada ca persoana este cetatean al unui stat membru UE sau al SEE, sau este membru de familie al unui astfel de cetatean.

Prevederi similare se aplica si cetatenilor UE sau SEE care desfasoara activitati independente sau furnizeaza servicii.

Autoritatea pentru straini emite permis de sedere pentru cetatenii statelor membre UE care a fost acceptat sa urmeze un curs de formare profesionala de catre o institutie de invatamant acreditata si recunoscuta, precum si sotului/ sotiei si copiilor aflati in intretinerea acestuia, daca dovedeste ca dispune de suficiente mijloace de intretinere si ca are o asigurare medicala pentru toate riscurile in Romania.

Dreptul de sedere se limiteaza la durata studiilor.

In cazul cetatenilor unui stat membru care solicita drept de sedere pentru alte scopuri decat cele prezentate in lege, Autoritatea pentru straini le va acorda acest drept daca toate persoanele in cauza, inclusiv membrii de familie, poseda suficiente mijloace de intretinere precum si asigurare medicala pentru toate riscurile in Romania.

Cuantumul mijloacelor de intretinere nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economia nationala.

Autoritatile romane competente pot refuza intrarea pe teritoriul statului roman, eliberarea sau prelungirea permisului de sedere sau pot expulza de pe teritoriul national cetatenii unui stat membru sau membrii de familie ai acestora numai din ratiuni de ordine publica, siguranta nationala sau sanatate publica. Aceste masuri nu pot fi luate avand la baza ratiuni economice. De asemenea, motivele de ordine publica sau de siguranta nationala trebuie sa se intemeieze exclusiv pe comportamentul personal al persoanei in cauza. Nu pot constitui temei pentru masurile de expulzare sau refuz condamnarile anterioare, expirarea documentelor de identitate, maladiile sau infirmitatile aparute dupa eliberarea permisului de sedere.

Deciziile de refuz sau expulzare se comunica oficial persoanei in cauza. Comunicarea va indica termenul acordat pentru parasirea teritoriului Romaniei, si anume 15 zile pentru persoanele care nu au primit inca permisul de sedere, si 30 de zile, pentru toate celelalte cazuri. Exceptie fac cazurile care impun parasirea in cel mai scurt timp a teritoriului Romaniei.

Termenul pentru luarea deciziei de acordare sau refuz a permisului de sedere trebuie sa fie de maxim 6 luni de la formularea cererii.

Taxele pentru eliberarea sau prelungirea permiselor de sedere si pentru documentele necesare nu vor putea depasi nivelul taxelor percepute pentru eliberarea cartilor de identitate pentru cetatenii romani.

Aceasta lege va intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. De asemenea, la acea data, Ordonanta 194/2002 nu se va mai aplica cetatenilor UE si ai Spatiului Economic European.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de