Guvernul a modificat si completat Regulamentul de aplicare a Codului Vamal


Intră acum și în grupul de

Conform legislatiei vamale nationale, in prezent, in Romania functioneaza 4 tipuri de antrepozite vamale A, B, C si D.

Potrivit prevederilor Hotararii, antrepozitele vamale de tip A, B si C isi vor pastra forma juridica existenta pana in prezent, iar antrepozitul de tip D se va transforma in antrepozit de tip F, avand aceeasi utilizare. Numerotarea tipurilor de antrepozit vamal, precum si definitiile acestora sunt acum in forma identica cu cele din legislatia comunitara.

Astfel, antrepozitele vamale in care marfurile pot fi depozitate sub regim de antrepozit vamal sunt urmatoarele:
a) Antrepozit public de tip A, in care depozitul si marfurile sunt sub raspunderea detinatorului depozitului;
b) Antrepozit public de tip B, in care depozitul si marfurile sunt sub raspunderea fiecarui antrepozitar;
c) Antrepozit public de tip F, in care depozitul si marfurile sunt sub raspunderea autoritatii vamale;
d) Antrepozit privat de tip D, in cazul caruia importul marfurilor antrepozitate se efectueaza in procedura simplificata de vamuire si poate fi acordat pe baza felului, valorii in vama si a cantitatii marfurilor luate in considerare la momentul plasarii sub regim de antrepozitare
e) Antrepozit privat de tip E, in care se aplica regimul de antrepozitare chiar daca marfurile nu sunt depozitate intr-un loc aprobat ca antrepozit
f) Antrepozit privat de tip C, cand nu se aplica situatiile de la d) si e).

De asemenea, prin acest proiect de act normativ se aduc precizari privind termenul de valabilitate al autorizatiei de antrepozit vamal, perioada de scoatere temporara din antrepozit a bunurilor (3 luni cu posibilitate de prelungire) si transferul marfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal, in conformitate cu prevederile comunitare similare (se introduce conditia ca cel de-al doilea titular de antrepozit vamal sa utilizeze proceduri simplificate de vamuire a marfurilor, cu exceptia situatiei realizarii transferului conform procedurii de tranzit vamal). Autorizatia de antrepozit vamal nu cuprinde un termen de valabilitate.


Intră acum și în grupul de