KULT-ART Suceava anunta lansarea paginii web www.edcult.eu

tastaturaColegiul de Muzică “Ştefan Neaga” în parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti, Cernăuţi, Ucraina şi Asociaţia KULT-ART, Suceava, România anunţă lansarea paginii web www.edcult.eu, informează reprezentanţii KULT-ART Suceava.

Potrivit sursei citate, web site-ul oferă informații despre proiectul “Educaţia artistică şi culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile” MIS ETC 2557 scop, obiective, activități, acţiunile majore organizate cât și informații despre aplicant și partenerii. Proiectul a început în septembrie 2013 şi are o durată de 18 luni. Finanţarea nerambursabilă a proiectului se ridică la valoarea de 146.898.24 euro (2.575.121 lei) şi este finanțată prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 „People-to People coopereation”. Activităţile proiectului sunt chemate să consolideze capacitățile umane și instituţionale în cooperarea dintre profesori și oameni de creație, instituții de învățământ și asociații culturale în domeniul valorificării patrimoniului cultural European.

Până în prezent s-au derulat atât activităţi de pregătire către evenimentele culturale de impact transfrontalier, cât şi activităţi de informare, consultare şi formare a grupului ţintă în vederea implicării plenare în activităţile proiectului. În luna iulie 2014, aplicantul proiectului şi cei doi parteneri sus menționați vor organiza două evenimente semnificative: Festivalul folcloric „În grădina cu flori multe” la Cernăuţi, Ucraina şi Şcoala de Vară „Tinerii creativi schimbă lumea” în Republica Moldova. La aceste evenimente vor participa circa 200 de elevi, profesori din sistemul de învăţămînt artistic din zonele eligibile ale proiectului, cât și persoane cheie din instituții de artă și cultură, organizații culturale, dar și persoane ce activează în domeniul artei și culturii.

Pagina web nou-lansată cuprinde şi secţiunea „Centrul Transfontalier de Educaţie Artistică şi Culturală”, unde cei interesaţi vor putea benificia de informaţii relevante cu referire la psihopedagogia muzicală, genurile, specialitățile, istoria şi teoria artelor, oportunităţi de implementare a tehnologiilor informaționale moderne în educaţia artistică.

Scopul acestei resurse web este de a facilita accesul beneficiarilor, profesorilor, studenţilor, elevilor, precum şi tuturor persoanelor interesate la o bază de date despre cultură şi artă, resurse educaţionale şi didactice, metodologii ale educației artistice, agenda celor mai importante evenimente culturale din Europa.

„Pagina web va fi actualizată periodic cu informații privind derularea activităților din proiect. Vă invităm să o vizitați frecvent și să ne scrieți impresiile dumneavoastră la adresa: edcult.eu@gmail.com”, se arată în document.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program (www.ro-ua-md.net).