Expozitie de arta plastica, “Iconul din suflet”, la City Gallery din Suceava

Galeria de artă City Gallery din incinta Shopping City Suceava găzduieşte, în perioada 17 – 27 februarie, expoziţia de artă plastică semnată de Aurelian Antal , pictografie AntSol şi Doiniţa Andornic, pictură pe sticlă, vitralii. Vernisajul expoziţiei va avea loc miercuri, începând cu ora 16:00.

Aurelian Antal s-a născut în judeţul Harghita, în 1947 şi a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iaşi. Abordează şi promovează genuri extrem de variate din domeniul artelor plastice (pictură, grafică, sculptură, ceramică, design ambiental şi industrial, scenografie, etc), dovedindu-se, prin nivelul de virtuozitate pe care l-a atins, în fiecare dintre ele, un artist multilateral, un artist deplin, în adevaratul sens al cuvântului.

După cum e şi firesc, distincţiile, recunoaşterea naţională şi internaţională nu au întârziat să apară. Astfel, după 1969, anul absolvirii facultăţii, artistul se remarcă ca o prezenţă cu totul aparte în peisajul artelor plastice din nordul ţării şi nu numai. Participă la numeroase expozitii personale şi de grup, atât în ţară cât şi în străinătate.

Este, de asemenea, fondator al taberelor de creaţie plastică şi participant, de asemeni, la multe dintre ele; realizator de busturi, statui şi basoreliefuri, dintre care câteva pot fi admirate în Dorohoi şi Botoşani. De asemenea, a realizat lucrarea monumentală “O altfel de masă a tăcerii”, amplasată la Cholet, în Franţa, cu prilejul sărbătorilor bicentenare ale Revoluţiei Franceze (1993).

“După ce, ani la rândul, a realizat sute de tablouri în ulei, în anul 1973 descoperă o tehnică revoluţionară , care avea să-i schimbe cu totul destinul artistic: este vorba de tehnica pe care a numit-o ANTSOL (ANT de la Antal, SOL de la solvenţii organici şi reactivii chimici pe care îi foloseşte în realizarea lucrărilor) . Este vorba de lucrări realizate pe suport metalic semipreţios şi preţios (foiţe de aur, de argint, de cupru, de platină, etc) peste care Aurelian Antal aplică reactivi chimici şi solvenţi organici, creând culorile, prin intermediul reacţiilor chimice adiacente, finalizând cu cerneluri şi tuşuri cu ingrediente chimice.

Tehnica propusă reprezintă un unicat absolut, la nivel mondial: artistul nu foloseşte, pentru a-şi realiza tablourile, culori dinamice fabricate, ci le fabrică el însuşi, prin intermediul unor procese numai de el ştiute. Prin aceasta, ni se înfăţişează ca un adevărat alchimist al culorilor, iniţiindu-ne, prin creaţia sa, într-o lume de-a dreptul fascinantă, prin provocările şi valenţele ei multiple. Coloristica, imagistica, simbolistica maestrului Aurelian Antal îl transpun pe privitor în intimitatea procesului creaţiei culorilor, formelor, semnificaţiilor şi limbii. Iar dacă o mare parte dintre tablourile ultimei sale expoziţii – Psalmi – ne vin în întâmpinare cu stranii versuri, ce însoţesc pictura propriu-zisă, acest fapt se datorează şi talentului poetic al artistului. (Ciprian Voloc, “Un alchimist al culorii revoluţionează arta lumii”).

Doiniţa Andronic, născută în Vorona Botoşanilor în 1968, se dedică vocaţiei artistice mai târziu, cu toate că încă din anii de liceu a manifestat o mare dragoste pentru forma şi culoarea plăsmuite de mâna omului, după model divin. S-a redescoperit prin intermediul limbajului artelor plastice, în contextul îndemnurilor favorabile ale maestrului Aurelian Antal.

Incepand din anul 2008, îndrăzneşte să ajungă la cunoştinţa publicului prin intermediul creaţiilor proprii, pictură pe şevalet şi iconografie, cu prilejul următoarelor manifestări expoziţionale: 2008 – Expozitie de grup, Galeriile Luceafarul, Botosani; 2008 – Expozitie – concurs, Dorohoi 601, Premiul 1; 2009 – Expozitia de arta traditionala ortodoxa, City Gallery, Shopping City Suceava.

“Transpunerea canoanelor erminice, pe sticlă, face din efortul artistei o realizare a imaginii bizantine mult mai luminată şi plină de acea comunicare pe care o simte creştinul după rugăciunea sinceră. Munca grea şi efectul toxic al substanţelor ingredientate culorilor ca şi al plumbului de contur, sunt răspândite în final cu acea bucurie adâncă a secundei de adevăr la întâlnirea cu divinul. Dacă imaginea, în sine, este obligată înscrisului canonic, aureolarea rezultată în integritatea iconică eliberează, nădufurile cotidiene, ingerându-ne spiritual, prin portalul ochilor, voirea din voia celui necreat.” (Aurelian Antal).