Numarul concediilor medicale solicitate de suceveni, in crestere de la un an la altul

Anul trecut, în judeţul Suceava au fost acordate cu 23.708 concedii medicale mai multe faţă de anul anterior. Mai exact, potrivit Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, numărul certificatelor de concedii medicale acordate în anul 2009 a fost de 79.578- din care 80% sunt pentru boală şi 20% pentru sarcină şi lehuzie, comparativ cu anul 2008, în care au fost acordate 55.870 certificate de concedii medicale.

Şi numărul de zile de concediu a fost mai mare. Astfel, în anul 2009 au fost acordate un număr de 510.745 zile de concediu medical, achitat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, comparativ cu anul 2008, în care numărul de zile de concediu medical a fost de 397.049.

Demn de menţionat este faptul că numai pe concediile depuse până în luna septembrie a anului trecut s-a plătit peste 51 de miliarde de lei vechi.

Potrivi preşedintelui-director executiv al CAS Suceava, dr. Cristina Iordăchel, instituţia a achitat angajatorilor, pe baza cererilor însoţite de documentele depuse de aceştia, din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în anul 2009 suma de 5.118.200 lei, reprezentând concedii medicale depuse până la data de 28 septembrie 2009.

„În conformitate cu OUG nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se face lunar de către angajator, pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu. După aceea, aceste sume sunt plătite de CAS Suceava în ordinea depunerii declaraţiilor de către angajatori la sediul instituţiei noastre, înregistrarea lor la momentul depunerii fiind făcută în Sistemul Informatic Unic Integrat, care nu permite plata concediilor medicale pe alte criterii decât cel cronologic, de exemplu urgenţă, gravitatea afecţiunii, şi după verificarea actelor depuse”, a precizat Cristina Iordăchel.

Aceasta a declarat că atât instituţiile de stat cât şi societăţile private au acelaşi regim de înregistrare şi plată a concediilor medicale şi nu se fac înregistrări separate pentru instituţiile de stat şi cele private. Din acest motiv un număr mare de indemnizaţii de concediu de boală pentru angajaţii instituţiilor de stat pot antrena întârzieri la plată pentru societăţile private şi invers. Inclusiv angajaţii din sistemul sanitar public şi privat, precum şi angajaţii Casei de Asigurări de Sănătate au acelaşi regim de înregistrare şi plată.

„La nivelul CAS Suceava verificarea certificatelor de concediu medical vizează completarea tuturor rubricilor obligatorii prevăzute de formular, existenţa convenţiilor încheiate cu CAS Suceava de medicii prescriptori pentru eliberarea certificatelor medicale, respectarea corelaţiilor între numărul de zile prescrise cu codul de indemnizaţie (codul de boală) menţionat pe certificat, încadrarea numărului total de zile acordate în prevederile legislative”, a ţinut să sublinieze preşedintele-director executiv al CAS Suceava.