Colegiul “Petru Rares” din Suceava a gazduit prima reuniune a comitetelor de proiect multinational “Comenius”

În perioada 2 – 8 martie a.c., Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava a fost gazda primei reuniuni a comitetelor de proiect multinaţional “Comenius”, numit “CIVITAS”, proiect în care colegiul este implicat pentru o perioadă de 2 ani.

Programul a fost unul foarte dens, cuprinzând activităţi de cunoaştere reciprocă a liceelor partenere şi a persoanelor implicate în proiect, elevi şi profesori, activităţi de prezentare a activităţilor derulate până în prezent în cadrul proiectului, de către fiecare instituţie parteneră, precum şi activităţi de lucru în comun, derulate de gazde şi de persoanele care au realizat mobilitatea la Suceava.

Tema proiectului făcând referire la “Studii comparate ale oraşelor partenere” – Suceava şi Câmpulung Muscel din România, Metz din Franţa şi Copertino din Italia, fiecare echipă naţională a prezentat ceea ce a realizat până în prezent în vederea studierii, prin metode şcolare, a oraşului propriu. Colegiul Naţional “Petru Rareş” din Suceava, cu implicarea unui număr mare de elevi şi profesori, a realizat următoarele activităţi: elaborarea şi administrarea unui număr mare de chestionare de tip anchetă pentru a testa care sunt valorile la care se raportează în prezent familiile sucevene (în vederea găsirii unor posibile răspunsuri pentru mutaţiile sociale care afectează populaţia Sucevei), realizarea unor expoziţii de fotografii care să surprindă imagini reprezentative ale oraşului, trecute şi prezente, ale oraşului, realizarea unui studiu cu privire la persoanele care locuiesc în zonele afectate de alunecările de teren ale municipiului, studierea transformărilor economice din ultimii 20 de ani ale Sucevei, din perspectivă istorică şi geografică, analiza calităţii mediului ambiental din interiorul şi imediata vecinătate a colegiului cu ajutorul senzorilor din dotarea laboratoarelor de fizică şi chimie, realizarea de înregistrări de tip mărturie ale persoanelor care au trăit şi muncit în Suceava etc.

Multe din modalităţile de studiu ale oraşului propriu au fost considerate de partenerii de proiect ca valoroase, motiv pentru care şi le-au propus ei înşişi ca model în studiile lor viitoare. Obiectivul general al proiectului este de a pune elevii în situaţii de a realiza cercetări pe diferite teme, de a elabora ipoteze şi protocoale de studiu, de a trage concluzii, de a propune soluţii pentru diferitele probleme identificate, de a elabora produse finale publicabile. Pe lângă atingerea acestui obiectiv, se impune dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină, în cazul de faţă limba franceză, ale elevilor de aproximativ aceeaşi vârstă, dar şi a posibilităţilor de a acţiona în echipe, multinaţional constituite, pentru realizarea unor sarcini comune.

Toţi musafirii colegiului, fie ei francezi, italieni sau români, au fost impresionaţi, pe de o parte de primirea călduroasă oferită de gazde, iar pe de altă parte, de valorile de patrimoniu ale obiectivelor vizitate (mănăstirile din judeţ). Toţi şi-au pus deoparte amintiri dragi, fotografii, albume, mici suveniruri, pentru a putea păstra cât mai vie amintirea zilelor petrecute la Suceava. Preţioasă în amintire este şi prima seară la Suceava, când elevi ai colegiului, sub îndrumarea profesorului de muzică, au susţinut un concert cu piese aparţinând diferitelor genuri muzicale, cele mai gustate fiind doinele cântate fără acompaniament muzical.

Sâmbătă, 6 martie, persoanele care au realizat mobilitatea la Suceava în cadrul proiectului Comenius, au participat la “Reuniunea Internaţională Suceava- Cernăuţi”, activitate organizată în cadrul sustenabilităţii proiectului transfrontalier PHARE “Punte educaţională în Bucovina”, proiect pe care Colegiul Naţional Petru Rareş din Suceava l-a derulat în parteneriat cu Gimnaziul orăşenesc nr. 6 din Cernăuţi.

Reuniunea a avut invitaţi de marcă, printre care prefectul judeţului Suceava, primarul municipiului Suceava, consulii României la Cernăuţi şi ai Ucrainei la Suceava, rectorul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava reprezentanţi ai CJ Suceava şi ai ISJ Suceava, precum şi ai altor instituţii şi organisme sucevene care au fost mereu alături de colegiu în derularea activităţilor sale. Oaspeţi dragi au fost şi 11 cetăţeni ucraineni, reprezentanţi ai diferitelor medii socio – culturale, care şi-au adus contribuţia atât la derularea lucrărilor din plenul reuniunii, cât şi a celor de pe secţiuni.

Acestea din urmă au realizat în comun miniprezentări ale elementelor caracteristice ale Bucovinei de Sud şi de Nord, în special ale oraşelor Suceava şi Cernăuţi, care se vor constitui într-un minighid al regiunii. În plenul reuniunii au fost prezentate lucrări aflate în legătură cu cooperarea transfrontalieră, cum ar fi:

1.“Bucovina fără frontiere! Împreună putem face lucruri frumoase.”Consilier cabinet primar, d-na Ramona HRECINIC

2.“Punte educaţională în Bucovina”-proiect transfrontalier Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava – Gimanziul Orăşenesc nr. 6 Cernăuţi, , Manager de proiect, prof. Laura SALCIUC, C.N “Petru Rareş” Suceava

3.“Civitas”,Responsabil de proiect, prof. Gilles BOYER, “La Misericorde”, Metz, Franţa

4.“Peisaje culturale bucovinene- pezent şi viitor”, Prof. Mihaela CIUBOTARIU C.N “Petru Rareş” Suceava

5. “Dulcea Bucovină sau Apa care înfloreşte- Olga Kobylianska şi Mihai Eminescu”, Prof. Anca VIERIU, C.N “Petru Rareş” Suceava

6. “Bucovina-model de convieţuire interetnică”, Profesori Marius CAZACU, Daniel TODERAŞ, C.N “Petru Rareş” Suceava

7. “Limba ucraineană ca limbă maternă în regiunea Suceava”Inspector de minorităţi, Manuela DAVID, ISJ Suceava, Inspector limba maternă ucraineană Lucia MIHOC, ISJ Suceava

8. “Cultură şi tradiţie în Bucovina de Nord”, Prof. Iurie LEVCIC, Ucraina

9. “Bucovina între trecut şi prezent” – expoziţie de fotografii, Prof. Eusebie PREDA, C.N “Petru Rareş” Suceava

În seara reuniunii oaspeţii acesteia, împreună cu gazdele, au asistat la un concert de muzică clasică, prezentat special pentru aceştia de către cvartetul “Lira” din care fac parte: vioară I prof. Constantin Smochină; vioară II prof. Gelu Cuzic; violă Doina Chişcă şi violoncel prof. Dumitru Amarghioalei.