Inspectorii CJPC, ai DSP şi DSV se calcă pe picioare în timpul controalelor

Inspectorii sanitar-vetrinari, inspectorii sanitar şi comisarii pentru protecţia consumatorilor se calcă pe picioare în timpul verificărilor pe care le efectuează în judeţ. Şeful Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, Petrea Dulgheru a declarat că a solicitat Prefecturii Suceava o întâlnire cu omologii săi de la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava şi de la Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Direcţie de Sănătate Publică Suceava pentru a discuta pe marginea atribuţiilor pe care le are fiecare dintre instituţii.

„S-au înregistrat cazuri în care, atunci când am controlat vre-un agent economic ni s-a spus că acelaşi lucru l-au verificat şi alţii, şi eventual i-au sancţionat. Trebuie ca fiecare să meargă pe linia sa, nu să ne călcam în picioare” a afirmat Petrea Dulgheru.

Potrivit Autorităţii de Protecţie a Consumatorilor, comisarii trebuie să controleze respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare.

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale.

De asemenea, solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii, efectuează analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate.

În ceea ce-i priveşte pe inspectorii sanitari de stat din cadrul Direcţie de Sănătate Publică, aceştia efectuează controale în domeniul produselor alimentare şi al condiţiilor de mediu.
Mai exact, examinează şi investighează condiţiile igienico- sanitare din unitatea inspectată, în scopul determinării unui risc prezent sau potenţial pentru sănătate sau în scopul impunerii încadrării în prevederile legislaţiei sanitare în vigoare.

Abaterile de la normele legale constatate, precum şi orice alte măsuri legale aplicate se consemnează în procese- verbale de constatare a contravenţiilor, decizii de suspendare a activităţii, decizii de retragere a autorizaţiei sanitare de funcţionare. Se mai întocmesc şi procese- verbale de prelevare probe prin care inspectorii sanitari îşi asumă responsabilitatea prelevării probelor conform prevederilor legale şi solicită serviciile laboratoarelor de analiză ale Autorităţii de Sănătate Publică.

loading...