Veridicitatea „bolilor” sefilor de descentralizate ce s-au imbolnavit subit nu poate fi verificata

Directorii de instituţii care s-au îmbolnăvit subit odată cu ieşirea de la guvernare a PSD, şi astfel nu au putut fi înlocuiţi din funcţii întrucât legea nu permite acest lucru, nu vor putea fi verificaţi. Mai exact veridicitatea „bolilor” de care suferă nu poate fi verificată de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava.

„Noi verificări facem doar la solicitarea angajatorilor. Verificăm caracteristicile completate pe certificate, dacă numărul de zile corespunde cu boala, respectiv codul bolii şi ale asemenea lucruri, nu realitatea diagnosticului. Nu avem competenţă în acest sens”, a precizat purtătorul de cuvânt al CAS Suceava, Anda Sălăgean. Aceasta a menţionat că totuşi, în luna octombrie numărul de certificate medicale nu a depăşit lua septembrie, ci a fost chiar mai mic. Astfel, în septembrie au fost acordate 4.048 concedii, iar în octombrie 3.935.

Anda Sălăgean a declarat că în primele 8 luni CAS a acordat 33.573 de certificate de concedii medicale, din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate fiind achitate 253.653 de zile de concediu medical în sumă de 3.600.000 lei.

În ceea ce priveşte plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, aceasta se face lunar de către angajator, pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu.

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă. Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.

„Aceste sume sunt plătite de CAS Suceava în ordinea depunerii declaraţiilor de către angajatori la sediul instituţiei noastre şi după verificarea actelor depuse. La nivelul CAS Suceava verificarea certificatelor de concediu medical vizează completarea tuturor rubricilor obligatorii prevăzute de formular, existenţa convenţiilor încheiate cu CAS Suceava de medicii prescriptori pentru eliberarea certificatelor medicale, respectarea corelaţiilor între numărul de zile prescrise cu codul de indemnizaţie (codul de boală) menţionat pe certificat, încadrarea numărului total de zile acordate în prevederile legislative”, a explicat purtătoarea de cuvânt a CAS Suceava, Anda Sălăgean.

loading...