Elevii din comuna suceveana Scheia au desfasurat un ambitios proiect de mediu

Un număr de 22 de elevi care învaţă la Şcoala cu clasele I-VIII “Dimitrie Păcurariu” din Şcheia s-au implicat într-un ambiţios proiect de mediu – YRE (Young Reporters for the Environement), ce a vizat curăţarea zonei în care se află pârul Şcheianul. Activităţile propriu-zise au fost relatate într-un articol, tradus în limba engleză şi postat pe site-ul YRE, informează într-un comunicat de presă, Oana Popescu, profesor la unitatea şcolară din Şcheia.

Vă prezentăm forma integrală a articolului:

Localitatea noastră, Şcheia, este situată la marginea oraşului Suceava. E ridicată la poalele unei cetăţi, Cetatea Şcheia construită în secolul al XIV-lea, cea mai veche cetate din regiunea Moldova, din care au rămas doar câteva ruine şi satul ce se întinde la poalele aceseia. Localitatea noastră are aproximativ 4.500 locuitori din care marea majoritate sunt agricultori, lucrează la societaţile comerciale şi industriale din zona industrială Şcheia.

Suntem o localitate privilegiată, apropiată de oraşul Suceava şi aceasta este un avantaj şi un dezavantaj în acelaşi timp; avantajaţi sunt localnicii care îşi găsesc uşor de lucru, elevii că pot merge la şcoală în oraş, unii dintre localnicii care au un nivel de trai şi un grad de confort ridicat, existenţa de străzi asfaltate, racordarea în mare parte a locuinţelor la reţeaua de apă a oraşului Suceava, accesul la serviciile de sănătate oferite de oraş şi multe alte avantaje pe care ţi le oferă un oraş de 120.000 locuitori, oraşul Suceava.

Dezavantajele sunt mult mai multe şi voi aminti câteva ca să înţelegeţi cam cum trăim noi aici – cea mai mare zonă industrială se află în localitatea noastră, cea mai mare zonă comercială tot aici o găsiţi, între localitatea noastră şi oraş există o pădure, noi am numit-o “Pădurea suburbană” şi un pârâu căruia loalnicii îi spun “Pârâul Şcheianul”. Aici vin orăşenii şi localnicii noştri pentru grătare şi uită, de cele mai multe ori, să-şi adune resturile. Prin localitatea noastră trece soseaua de centură, cea ce înseamnă multă poluare, mult material antiderpant iarna şi un pericol pentru elevii care locuiesc la şosea.

Noi, adică cei 22 de elevi câţi ne-am înscris în proiectul iniţiat de şcoala noastră am analizat toţi factorii de mediu care ne poluează localitatea. Poluarea aerului, degradarea solului, poluarea fonică şi poluarea apei, le-am studiat, ajutaţi fiind de partenerii proiectului nostru: APM Suceava, GEC Bucovina, Primăria Comunei Şcheia şi Garda Naţională de Mediu. După analizele noastre, a reieşit faptul că cea mai poluată era apa din comună şi ne-am organizat în echipe cu sarcini foarte bine stabilite. Practic am fost: “Spioni de mediu”, “Artişti”, “Colectori de probe”, “Ecologişti” şi “Promotori”.

“Spionii de mediu” locuiau în prejma pârâului şi localizau cauzele, vinovaţii şi locurile pline cu deşeuri de pe malul apei. “Spionii de mediu” sunt cei care ne-au speriat în ceea ce priveşte dimensiunile dezastrului. Au realizat fotografii martor pentru cauzele şi efectele poluării apei, au surprins starea de curăţenie a apei, deprinderile şi practicile localnicilor şi calitatea apei. Ei sunt cei care au văzut scugeri accidentale de reziduri sau deversări deliberate de la fabricile din zona industrială Şcheia, depozitări de deşeuri din zona comercială Şcheia, pesticidele şi erbicidele folosite în agricultură care se depozitează în sol şi sunt transportate de apa de ploaie până la pânza freatică, depozitarea dejecţiilor animale în spaţii neamenajate, deşeurile şi reziduurile menajere provenite de la gospodăriile populaţiei, sarea presărată în timpul iernii pe şoselele comunei pătrunde în sol prin apa de ploaie şi zăpada topită, depunerile de poluanţi din atmosferă şi ploile acide, deşeurile care rămân în zona Pădurii Şcheia pe malul pârâului Şcheianul de la picnicurile şi grătarele organizate de localnici şi de orăşenii Sucevei.

“Artiştii” sunt cei care au realizat fotografii şi desene în acuarelă care au făcut obiectul unei expoziţii în holul Primăriei Comunei Şcheia apreciată în special de domnul Primar Vasile Andriciuc. Au muncit mult la macheta cere reprezintă Pârâului Şcheianul şi sursele de poluare ale acestuia, din revistele comerciale primite de la diverse hipermarket-uri.

“Colectorii de probe” sunt cei care au strâns probe de apă din două puncte de colectare, unul după ce pârâul trece prin zona industrială şi al doilea printr-o zonă cu gospodării şi grajduri şi le-au dus la analize la Laboratorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Aici am beneficiat de ajutorul doamnei prof. Alina Lăzăreanu, căreia îi mulţumim. Analizele probelor de apă au fost dezastruoase, apa nu reuşeşte să ducă toate cele câte i se dau.

“Ecologiştii”, din punct de vedere numeric nu au fost puţini, au fost ajutaţi şi de alte două clase de elevi din şcoala de la Şcheia, în campania noastră de colectare a deşeurilor de pe malul pârâului şi din pădure. Au strâns atunci 60 de saci de câte 10 kg fiecare, plini cu sticle de plastic, veselă de plastic şi deşeuri de sticlă de la grătare, aparate electronice stricate, anvelope de maşini, baterii de maşini, hoituri şi cam tot ce le prisosea localnicilor cu domiciliile pe malul pârâului nostru, deşeuri de plastic şi carton din zona comercială.

“Promotorii” sunt cei care au creat fluturaşi de promovare pentru toate tipurile de poluatori: gospodării, zona industrială şi comercială Şcheia, zona de agrement şi agricultori. Promotorii au distribuit materialele promoţionale în toată comuna, orăşenilor găsiţi la grătare, vânzătorilor şi muncitorilor găsiţi în zona comercială şi industrială, gospodarilor şi gospodinelor ce aruncă resturile menajere în albia pârâului, tractoriştilor care folosesc pesticide şi insecticide la lucrările agricole din comună şi în prejma pârâului nostru, drumarilor care folosesc sarea şi nisipul pe şoseaua de centură a oraşului Suceava şi ne poluează apa şi solul, domnului primar şi angajaţilor din primărie pentru că ei îi cunosc şi îi întâlnesc des pe toţi locuitorii comunei. Ambiţioşii noştri promotori au avut şi rol de mediator între şcoală şi primărie şi au promovat în localitate micul nostru proiect.

Ne-am dat seama că noi, cei 22 de elevi, putem rezolva problema noastră de mediu prin mijloacele noastre şi am facut o campanie de curăţare a pârâului, am creat şi distribuit fluturaşi, am consultat şi sensibilizat instituţia Primăriei Şcheia cu privire la pericolul poluării pârâului ce traversează localitatea noastră, am sensibilizat cetăţenii comunei cu privire la practicile lor greşite de a arunca orice deşeu în apă, de a arunca propriile lor ape reziduale. Unii cetăţenii rromi folosesc pârâul pentru a se spăla, pentru a-şi spăla hainele şi pelincile pruncilor. Am sensibilizat agenţii economici situaţi în apropierea albiei pârâului cu privire la locul de depozitare a deşeurilor din activitatea comercială şi industrială, am organizat o expoziţie de desene şi fotografii în holul Primăriei Comunei Şcheia, cu tema “Poluarea Pârâului Şcheianul”, am încheiat parteneriate de colaborare cu cei care ne-au ajutat şi susţinut proiectul – Garda Naţională de Mediu Suceava, Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava, Grupul Ecologic de Colaborare “Bucovina “ Suceava şi Primăria Comunei Şcheia.

Prin parteneriatele încheiate am sensibilizat şi alte instituţii ale statului cu privire la includerea în bugetul propriu a sumelor pentru investiţii, pentru lucrări de decolmatare şi regularizare a pârâului, precum şi creşterea semnificativă a gradului de instruire a autorităţilor cu privire la atragerea de fonduri pentru infrastructura necesară, întocmirea de proiecte şi managementul acestora.

Ne-am dorit să evaluăm exact nevoile comunei Şcheia cu privire la calitatea apei, sisteme de distribuţie a apei potabile, racordarea tuturor cetăţenilor cu domiciliul pe malurile apei la reţeaua oraşului Suceava, sisteme de canalizare şi epurare a apei uzate, raport preţ/calitate.

Ne-am dorit să crească gradul de participare la luarea deciziilor locuitorilor comunei, în ceea ce priveşte protecţia mediului, să crească gradul de conştientizare, implicare şi educare a cetăţenilor, elevilor, cadrelor didactice cu privire la protecţia apelor, să soluţionăm problemele de distribuţie a apei potabile şi evacuarea apelor uzate, conştientizarea gradului de conştientizare şi educare a agenţilor comerciali din zona comercială a comunei Şcheia cu privire la protecţia apelor.

Acest proiect a câştigat locul I la Concursul Judeţean şi elevii participanţi au beneficiat de o excursie gratuită în Rezervaţia Naţională Munţii Călimani, din partea Garzii Naţionale de mediu – Comisariatul regional Suceava.

Cel mai încântat a fost domnul primar Vasile Andriciuc, care s-a bucurat pentru ideea noastră şi căruia i-am povestit tot ce am făcut noi în cadrul proiectului. Primarul a promis că va face un proiect de transformare a pârâului „Şcheianul” şi a „Cetăţii Şcheia” într-un parc de agrement, prin regularizarea cursului pârâului şi prin amenajarea acestei zone care a devenit foarte frumoasă după ce am curăţat-o. O oază de linişte şi aer proaspăt la polaele unei cetăţi medievale, la noi, la Şcheia.

De atunci, domnul primar a introdus serviciul de salubritate în intreaga comună, a impus cetăţenilor să colecteze deşeurile selectiv, iar localnicii cu domiciliul pe malul pârâului nu mai aruncă deşeurile în apă. Aceştia le pot aşeza la poartă, iar maşina de salubritate le adună. Avem un proiect în şcoală de colectare a deşeurilor electronice de mici dimensiuni, a bateriilor şi a becurilor arse, aşa că apa a devenit mai curată. Chiar şi zona industrială colecteză deşeurile tot prin serviciul de salubritate al comunei.

Bunicul meu, Moş Mitrache, spunea că odată demult, în apa pârâului nostru se găseau peşti. Acum apa pârâului este bolnavă, iar noi credem că oamenii ştiu că dacă îi fac rău apei îşi fac rău lor. Vom fi mai atenţi cu apa noastră, ne place curăţenia pe care am reuşit să o facem pe malul pârâului prin toate campaniile de curăţare pe care şcoala noastră le-a organizat şi realizat an de an, toamna şi primăvara.

Pârâul Şcheianul este de acum un pârâu mai puţin poluat.

Iuliana Buzuleac, coordonator proiect şi Andrei Hlamaga, elev în vârstă de 13 ani, “Spion de mediu”, de la Şcoala cu clasele I-VIII “Dimitrie Păcurariu” din Şcheia

 

 

 

 

loading...