Noul contract cadru ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări de sănătate a fost aprobat de Guvern

Noul contract cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 a fost aprobat în şedinţa de  miercuri, de Guvernul României şi va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.

medic de familie

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, principalul obiectiv al noului Contract Cadru este “de a asigura funcționarea coerentă a sistemului sanitar românesc”.

“Prin noul Contract Cadru se vor asigura mai multe servicii pentru asigurați. La acestea se adaugă un cadru de reglementare pentru gestionarea mai bună a sistemelui SIUI și a cardurilor de asigurați așa încât aceștia să nu mai fie afectați de disfuncționalități tehnice. De asemenea, se are în vedere suplimentarea valorii plăților pentru medicina de familie și tratamentul ambulator așa încât aceste categorii de personal medical să se armonizeze cu prevederile Ordonanței de Urgență privind salarizarea în sectorul bugetar”, se precizează în comunicatul de presă.

Sursa citată subliniază importanţa organizării unor întâlniri trimestriale a reprezentanţilor

Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, Direcțiilor de Sănătate Publică și furnizorilor de servicii medicale în cadrul cărora să fie analizată calitatea serviciilor furnizate asiguraților, dar şi adoptarea, pe parcurs, a unor măsuri care să conducă la  îmbunătățirea funcționării sistemului, în cazul în care acestea vor fi considerate necesare.

În comunicatul de presă se precizează că prin noul contract cadru “se întăreşte obligaţia generală a furnizorilor de servicii medicale de a informa asiguraţii despre consecințele nerespectării indicațiilor terapeutice” şi se clarifică, totodată, obligaţia furnizorilor de a respecta protocoalele terapeutice în vigoare.

Sursa citată mai precizează că pentru asistenţa medicală primară în noul contract cadru se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate și a adeverinţelor medicale pentru preșcolari și elevi.

Totodată, situaţiile în care asiguraţii se pot transfera de pe o listă de pacienţi pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la şase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective;

Noul contract cadru prevede că medicii de familie nu vor realiza serviciul de spirometrie avându-se în vedere că “abilităţile necesare pentru acest serviciu intră în sfera de competenţă a medicului pneumolog”.

Conform sursei citate, pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii) şi se introduce tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

Potrivit comunicatului de presă, în cazul asistenţei medicale dentare apar câteva noutăţi şi anume copiilor minori li se vor putea acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni aşa cum este în prezent şi se introduce un nou serviciu decontat, obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei.

În cazul asistenţei medicale ambulatorii paraclinice se introduce, printre serviciile decontate, efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanţă de contrast.

De asemenea, se renunţă la decontarea examenului fungic de urină, considerat de specialişti ca irelevant pentru patologia pacientului şi se revizuiesc reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi de laboratoarele de analize medicale.

Pentru asistenţa medicală spitalicească se introduce condiţia ca, în cazul furnizorilor de servicii de spitalizare de zi, care nu au şi spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi;

Totodată, pentru pacienții cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru  internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie din programul național respectiv nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu, iar decontarea serviciilor efectuate în secţiile spitaliceşti de paliaţie se va efectua similar cu cea a serviciilor acordate în secțiile/spitalele de bolnavi cronici, se arată în comunicatul de presă al MS.

Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat se introduce obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităților mobile de intervenție, după caz.

“Pentru farmacii se revizuiesc reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între cantitatea de medicamente/materiale sanitare eliberată şi cea achiziţionată”, precizează MS.

Conform comunicatului MS, asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste 3 ani).

“ În situația în care furnizorii de dispozitive medicale  nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv”, se mai precizează în comunicatul MS.

Sursa citată mai arată că, în prezent, se află pe circuitul instituţional de avizare un proiect de act normativ de completare a noului Contract-Cadru, care are ca principal scop “crearea fundamentului legal pentru renunţarea la raportarea bilunară/lunară/trimestrială a serviciilor efectuate de furnizori, după caz, în favoarea raportării on-line în timp real”.

“Perioada de raportare în platforma informatică a serviciilor medicale acordate urmează să fie extinsă de la 72 de ore la 3 zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, pentru evitarea problemelor create de zilele nelucrătoare/sărbătorile legale”, se menţionează în comunicatul MS.

Sursa citată precizează că proiectul MS mai vizează optimizarea informării asiguraţilor prin introducerea obligativităţii afişării la furnizori a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi a tarifelor corespunzătoare, în formatul stabilit de CNAS, revizuirea sancţiunilor aplicabile furnizorilor de servicii medicale, implementarea unui sistem de management a listelor de prioritate la nivelul asistenţei medicale paraclinice din ambulatoriu şi a asistenţei spitaliceşti, în vederea optimizării transparenței în sistemul de asigurări sociale de sănătate, dar şi punerea în aplicare a OUG nr. 20/2016 privind creşterile salariale în sistemul sanitar.

“Tot pe circuitul instituţional de avizare se află şi proiectul normelor de aplicare a Contractului-Cadru, în care au fost incluse mai multe propuneri ale organizaţiilor reprezentative ale furnizorilor de servicii medicale, cum ar fi, de exemplu, cea a medicilor de familie referitoare la redefinirea grupelor de vârstă pentru examinarea şi înregistrarea parametrilor de dezvoltare pentru pacienţii minori sau cea referitoare la modificarea unor servicii medicale preventive şi profilactice”, se arată în comunicatul MS.

(Liliana Bujdei)