Senatorul ALDE Suceava, Ilie Niță: Aprobăm prin lege ca unele obiective ale Apelor Române să treacă în administrarea autorităților locale pentru a se putea finanța proiecte europene de infrastructură

Președintele Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din Senat, senatorul ALDE de Suceava Ilie Niță, a declarat, miercuri, că în cadrul comisiei pe care o conduce a avizat propunerea legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al unor unități administrativ – teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora.

 Ilie Niţă a spus că propunerea legislativă pe care a susţinut-o  se are în vedere, în principal,  transferarea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul public local, pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes public, respectiv: traversări de cursuri de apă, prize de captare, praguri de stabilizare a talvegului în zonă traversărilor, lucrări de apărare a obiectivelor de interes public, care ocupă aceste terenuri pentru o perioadă foarte mare de timp de ordinul zecilor de ani, plata redevenței pentru concesiune sau a chiriei ar greva bugetele entităților care dezvoltă astfel de proiecte și de asemenea, procedura de atribuire ar necesita o perioadă îndelungată, ceea ce ar conduce la imposibilitatea atragerii de fonduri europene.

„Printre condiţiile de eligibilitate ale proiectelor finanţate din fonduri europene este  expres prevăzut ca solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate publică, dreptul de administrare sau de folosinţă asupra imobilului care, în mod natural, stabileşte atribuţia titularului de a dispune de bun, înclusiv de destinaţia sau de categoria de folosinţă a acestuia”, a spus Niță.

El a menționat că Senatul este prima cameră sesizată cu această lege și că urmează să fie dezbătută și aprobată de Camera Deputaților.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, declarase recent că legislația actuală a generat probleme în implementarea proiectului de modernizare a drumului strategic Suceava-Iași prin POR 2014-2020 în condițiile în care podurile aflate pe traseu au pilonii în albiile cursurilor de apă care aparțin Apelor Române și finanțarea modernizării acestora era pusă sub semnul întrebării în condițiile în care autoritatea contractatantă, respectiv Consiliile județene Suceava și Iași, nu erau proprietari ai terenului.

Prin această propunere legislativă se rezolvă o problemă care afecta accesarea de fonduri europene pentru lucrări de infrastructură.(N.B.)

loading...