Inspectorii de muncă suceveni au depistat în luna aprilie 160 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată

Un număr de 215 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate de inspectorii de muncă suceveni în urma celor 570 de controale efectuate în cursul lunii aprilie 2014.

Potrivit unui comunicat de presă al ITM Suceava, în cursul lunii aprilie, activitatea instituţiei a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2014”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectorii de muncă suceveni au efectuat în luna aprilie 570 controale, din care 454 în domeniul relaţiilor de muncă şi 116 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar pentru deficienţele constatate au fost aplicate 215 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 146.800 de lei.

Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii ITM au aplicat în urma controalelor efectuate 88 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 131 300 de lei, printre deficienţele constatate numărându-se neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă şi a prevederilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea legislaţiei privind munca suplimentară şi nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat.

În luna aprilie au fost depistate 160 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 19 persoane a căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, alte  124 de persoane a căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal şi 17 persoane fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la cinci angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 30.000 lei.

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii ITM Suceava au efectuat

116 controale fiind aplicate 127  de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de15.500 lei.

Printre deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se numără

instruirea insuficientă, lipsa instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă,

neefectuarea controlului medical periodic, neinstruirea persoanelor desemnate să acorde primul ajutor sau lipsa evaluării riscurilor.

În comunicatul de presă se precizează că la ITM Suceava s-au înregistrat în luna aprilie

127 de petiţii care au fost soluţionate,  22  de contracte colective de muncă şi acte adiţionale, precum şi  67 consultanţe legate de contractele colective de muncă.

În judeţul Suceava erau înregistrate, în data de 7 mai 2014, 122 222 de contracte individuale de muncă active din care 103 748 pe durată nedeterminată şi 8474 pe durată determinată.