Un nou val de locuri finantate de la bugetul de stat pentru masteranzii USV

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a primit de la Ministerul Educației Naționale încă 25 locuri finanțate de la bugetul de stat pentru studiile universitare de masterat, au informat într-un comunicat de presă reprezentanții instituției de învățământ superior sucevene.

studenti USV

Potrivit sursei citate, anul acesta cererea pentru studiile universitare de masterat din partea absolvenților ciclului de licență este destul de ridicată, iar numărul insuficient de locuri atribuit USV într-o primă etapă au determinat conducerea instituției să facă demersuri insistente pe lângă MEN în vederea acordării șansei unui număr mai mare de candidați înscriși de a ocupa un loc bugetat. Drept urmare, pe lângă cele 25 de locuri suplimentare alocate USV cu o săptămână în urmă, Ministerul Educației Naționale a repartizat universității sucevene alte 25 locuri finanțate de la bugetul de stat pentru studiile universitare de masterat.

Modul de împărțire a celor 25 de locuri suplimentare pe facultăți a fost analizat și avizat de Consiliul de Administrație, propunerea fiind înaintată spre aprobare Senatului USV. Pe parcursul zilei de luni, 28 iulie 2014, după validarea de către Senatul USV, numărul locurilor la mai multe programe de masterat va fi suplimentat, informațiile urmând a fi afișate pe pagina web a instituției și se va ridica la un total de 485, din care 35 pentru etnicii români din afara granițelor țării.

Conducerea USV a mai transmis că pentru a beneficia de rezultatele obținute în urma concursului de admitere, candidații au obligația de a se înmatricula la programul de studiu pe care l-au ales și la care au fost admiși. Perioada de înmatriculări la toate programele de studiu oferite de USV se va încheia în ziua de 30 iulie 2014.

Informații detaliate pot fi obținute accesând pagina admitere.usv.ro