Elevi din 17 licee sucevene sprijiniţi să-şi îmbunătăţească rezultatele şcolare pentru promovarea Bacalaureatului în cadrul unui proiect inovator

Elevi din 17 licee din judeţul Suceava au fost sprijiniţi în cadrul unui proiect să-şi îmbunătăţească rezultatele şcolare în vederea promovării cu succes a examenului de Bacalaureat, proiectul derulându-se în perioada aprilie 2014- octombrie 2015.

Potrivit managerului de proiect, inspectorul şcolar general adjunct al judeţului Suceava, Gabriela Scutaru, Proiectul POSDRU „TEEN PERFORM-Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul liceal” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  şi implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava în  parteneriat cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița şi  Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar Bucureşti s-a desfăşurat în perioada 18 aprilie 2014 – 18 octombrie 2015, iar conferinţa finală a acestui proiect a avut loc între 15 şi 16 octombrie 2015.

Scutaru a precizat că obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea dezvoltării şi evaluării sistematice a procesului de formare a competenţelor  cheie pentru 4100 de elevi  din învăţământul liceal,  în vederea susţinerii  şi promovării cu succes a examenului de bacalaureat naţional,  prin intermediul unui program  educaţional inovator, desfăşurat  la nivel multiregional, în regiunile Nord Est şi Sud Muntenia.

“Cea mai importantă activitate a proiectului a constituit-o Programul educaţional la nivel multiregional  „Pregătirea pentru bacalaureat, o provocare pentru elevi, părinţi şi cadre didactice!”, în vederea susţinerii cu succes a examenului de bacalaureat de la final de clasa a XII-a, derulat în 34 de unităţi liceale din judeţele Suceava şi Dâmboviţa”, a spus Scutaru.

Gabriela Scutaru

Cele 17 licee din judeţul Suceava cuprinse în program  au fost: Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” Suceava,Liceul Teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei, Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul Silvic “Bucovina” C-lung Moldovenesc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni, Liceul Tehnologic Nr. 1 C-lung Moldovenesc, Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuţi, Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă” Siret, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni, Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” Suceava, Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava și Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

Managerul acestui proiect a precizat că la Conferinţa finală, organizată la Suceava, au participat experţi din echipa de implementare din ambele judeţe, cadre didactice din diferite unităţi şcolare, directori de liceu şi inspectori şcolari, iar cele două echipe de implementare a proiectului au prezentat rezultatele proiectului pe obiective specifice şi activităţi, urmărind evaluarea performanţelor și evidenţierea acestora cu ajutorul indicatorilor anticipaţi prin cererea de finanţare.

Printre cele mai importante realizări ale proiectului se numără  depăşirea indicatorului de grup ţintă (4264 elevi participanţi, faţă de 4100), acreditarea  programelor de  formare pentru profesori/experți educație, cu suport de curs („Metode inovative de pregătire suplimentară pentru bacalaureat prin dezvoltarea de competențe cheie” (36 ore, 9 CTP) pentru profesori şi “Dezvoltarea de abilități în vederea creării de competente cheie la elevii de liceu” (36 ore, 9 CTP) pentru psihopedagogi școlari, realizarea unor materiale suport şi resurse de învăţare (Kit-ul elevului şi Kit-ul profesorului.

Totodată, s-au realizat achiziţii şi dotări în cele două  ISJ-uri şi în şcolile participante, respectiv un server, 34 smartboard, 55 laptopuri, 4 videoproiectoare, două  multifuncţionale, precum şi realizarea unei platforme educaționale.

“În diseminarea rezultatelor implementării programului, intervenţiile experţilor participanţi la program au accentuat asupra rolului şi importanţei activităţilor desfăşurate cu elevii în pregătirea pentru examenul de bacalaureat, valoarea programului fiind dovedită prin creşterea  procentelor de promovabilitate  ale liceelor implicate. Între  beneficiile directe ale elevilor participanţi au fost menţionate: mai buna organizare a timpului de învăţare, sistematizarea materiei, recuperarea unor conţinuturi sau mai buna înţelegere a acestora,  prin rezolvarea a numeroase variante de subiecte”, a spus Scutaru.

La conferinţa finală a proiectului au fost prezentate şi impresiile elevilor consemnate în chestionarele finale, remarcându-se modalitatea practică şi interactivă a programului, cooperarea cu colegii, modul de predare şi explicare al profesorilor, precum şi materialele utilizate în program  ce au facilitat accesul la o mai bună înţelegere a conţinuturilor programei.

Totodată,  elevii au apreciat că testele administrate şi progresul înregistrat au contribuit la aprecierea nivelului de pregătire, creşterea încrederii motivându-i totodată să înveţe mai mult.

La implementarea acestui program au participat 100 de cadre didactice şi experţi în educaţie, precum şi 40 de psihopedagogi şcolari din fiecare judeţ, care au lucrat în mod direct cu elevii liceelor incluse în proiect.

loading...