Trimiteri în judecată în cazul fetei din Moldovița care fusese hrănită până la 19 ani doar cu lapte și apă cu zahăr

Sora și cumnatul fetei din Moldovița care a ajuns la 19 ani să aibă doar 16 kilograme fiind hrănită doar cu apă și zahăr și lapte, au fost trimiși în judecată pentru rele tratamente aplicate minorului, inspectorul social din Moldovița și asistentul comunitar, pentru neglijență în serviciu.

Todiresti centru nechifor adomnitei batrani bolnavi spital salon (43)

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a anunțat trimiterea în judecată a Cristinei Axenia Hauca, pentru „neglijenţă în serviciu”, constând în aceea că având funcţia de inspector în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară de la Primăria com. Moldoviţa, în perioada 2007 – 2013 şi-a încălcat îndatoririle de serviciu prevăzute în fişa postului în sensul că nu a monitorizat aplicarea măsurilor de asistenţă socială şi nu a anunţat operativ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava cu privire la situaţia fetei respective, persoană cu handicap gradul I cu însoţitor, cauzând o vătămare importantă intereselor legale ale acesteia şi respectiv reducând şansele de recuperare şi reintegare socială datorită îngrijirii defectuoase.

În același caz a fost trimisă în judecată Lăcrămioara Smocot pentru „neglijenţă în serviciu”, constând în aceea că având funcţia de asistent medical comunitar în cadrul Primăriei com. Moldoviţa, jud. Suceava, în perioada 2007 – 2013 şi-a încălcat îndatoririle de serviciu prevăzute în fişa postului şi în art. 5 şi art. 6 din OUG 165/2008 în sensul că nu a determinat nevoile medico-sociale ale numitei M.G.A., persoană cu handicap gradul I, cu însoţitor, cauzându-se o vătămare importantă intereselor legale ale acesteia şi respectiv reducând şansele de recuperare şi reintegrare socială datorită îngrijirii defectuoase şi nu a întreprins activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor acesteia.

Totodată, au fost trimiși în judecată sora fetei, Elena Rodica Parîjnec, și cumnatul fetei, Nicolae Parîjnec, care au fost asistenți personali ai tinerei în perioada 2007-2010 și respectiv 2010-2013, pentru „rele tratamente aplicate minorului” având obligaţiile de a asigura alimentarea corespunzătoare a acesteia, de a sesiza de urgenţă semnele de agaravare ale bolii şi de a solicita control de specialitate la domiciliu, prin nerespectarea acestor obligaţii, neluând măsurile necesare, au pus în primejdie gravă dezvoltarea minorei.

În decembrie 2013, după semnalarea cazului, prefectul de atunci al județului Suceava, Florin Sinescu, a dispus constituirea unei comisii mixte de control care a stabilit ca în cazul tinerei în vârstă de 19 ani, din comuna Moldoviţa, care a fost hrănită doar cu lapte şi apă cu zahăr, să se facă cercetări privind o faptă penală de punere în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji.

Prefectura Suceava anunțat că va sesiza organele de cercetare şi urmărire penală  pentru neglijenţă în serviciu, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, rele tratamente aplicate minorului şi sustragere de la tratament medical faţă de persoanele ce aveau responsabilităţi în conformitate cu legislaţia privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

De asemenea, s-a dispus desfacerea contractului de muncă a asistentului personal al fetei, Nicolae Parîjnec, sancţionarea, prin comisia de disciplină, a inspectorului social din Primăria Moldoviţa, Cristinica Axenia Hauca, dar şi reevaluarea de Comisia de evaluare a Direcţiei Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Suceava a fetei cu scopul identificării nevoilor individuale ale acesteia şi a condiţiilor de mediu familial şi medico-social optime în vederea recuperării acesteia şi stabilirii unui manager de caz, unui plan individual de servicii şi unui program individual de reabilitare şi integrare socială.

În urma verificărilor, comisia mixtă a constatat că tânăra respectivă, născută la data de 13 ianuarie 1995 este diagnosticată cu “Sechele encefalopatie cronică infantilă. Hipodezvoltare statico-ponderală. Anemie severă, Întârziere severă în dezvoltarea funcţiilor psiho-cognitive cu tulburări de relaţionare şi inserţie socială“.

Aceasta s-a aflat în evidenţele medicale încă din primii ani de viaţă, iar din anul 2007 a fost încadrată în gradul I cu asistent personal de Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava şi începând cu ianuarie 2013 a fost evaluată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, întocmindu-se un program individual de recuperare, reabilitare şi integrare socială cu recomandarea de a se monitoriza evoluţia bolii din punct de vedere medical şi sprijin familial/comunitar.  „Acest program este  formal şi nu conţine recomandări individualizate şi concrete cu privire la tratamentul medical şi recuperarea bolnavei”, se subliniază în raportul comisiei de anchetă.

De asemenea, se menţionează că mama fetei se află în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Suceava din 1996 cu un diagnostic psihiatric care poate influenţa negativ evoluţia medico-psihosocială a fiicei sale.

Din anul 2007 Primăria Moldoviţa a angajat un asistent personal, iniţial una din surori Rodica Parîşnec şi ulterior soţul acesteia, Nicolae Parîjnec, iar comisia de anchetă a constatat că asistentul personal al fetei nu a dus la îndeplinire prevederile legale privind privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap motiv pentru care se propune desfacerea contractului de muncă al acestuia.

În raportul comisiei de anchetă se mai arată că şi Comisia de evaluare complexă din subordinea Consiliului Judeţean Suceava şi Serviciul de evaluare complexa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava nu au elaborat programul individual de reabilitare şi integrare socială şi că nu există un manager de caz şi un plan individual de servicii, stabilite de Serviciul de evaluare complexa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava aşa cum prevede legislaţia. „Nefiind nominalizat un manager de caz şi în lipsa unui plan individual de servicii al persoanei cu handicap acesta nu a putut fi transmis atât persoanei cu handicap cât şi reprezentantului serviciului public de asistenţă socială din Moldoviţa”, se arată în raport.

Totodată, se mai precizează că fata se află în evidenţele medicului de familie Sorina Rusu de la vârsta de 3 ani, dar aceasta susţine că orice recomandare de analize medicale sau internare a fost refuzată de mamă, fapt ce nu se regăseşte în înscrisuri. „Recomandările medicale s-au rezumat la administrarea de vitamine şi fier pentru a ameliora anemia severă de care copilul a suferit din naştere”, se mai arată în raport.

Mai mult, referentul social din cadrul Primăriei Moldoviţa, Cristinica Axenia Haucă, nu a putut să prezinte nici un înscris din care să rezulte faptul că a vizitat periodic acestă familie pentru a urmări modul în care tânăra este îngrijită, ceea ce contravine atribuţiilor din fişa postului.

Comisia de anchetă a mai stabilit că primarul comunei, Traian Iliesi, inspectorul social şi asistentul personal nu au informat Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Suceava în ceea ce priveşte starea medicopsihosocială a tinerei nici chiar după ce Primăria Moldoviţa a primit din partea Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc o adresă în care se menţiona că mama acesteia  „se află sub monitorizarea echipei mobile din cadrul Centrului de Sănătate Mintală”.  „În contextul bolii delirante, nu îşi îngrijeşte corespunzător fiica (este alimentată doar cu lapte, prezintă alopecie carenţială, edentaţie,  caşexie, retard mintal uşor, tulburări de relaţionare). Această atitudine din punct de vedere social se încadrează în categoria relelor tratamente prin neglijare fizică şi psihică. Informaţia mai sus menţionată face parte din obligaţiile profesionale ale medicului (de familie, inclusiv psihiatru), în condiţiile în care autorul neglijării este pacient psihiatric, monitorizat de echipa mobilă, în acest sens fiind nevoie de informarea autorităţilor competente de a lua decizii adecvate. Vă subliniem că neglijarea fizică şi afectivă începând din copilărie, constituie premisele unor boli somatice şi psihice grave”, se mai arăta în adresa spitalului în care se atrăgea atenţia asupra pericolului în care fata s-ar putea afla în momentele de decompensare psihotică a mamei.

Din documentele medicale existente la medicul de familie reiese că tânăra a fost luată în evidenţă la vârsta de 3 ani, a fost consultată periodic în prezenţa aparţinătorilor, ocazie cu care a primit recomandări igienico-dietetice şi terapeutice, este consemnată colaborarea dificilă cu pacienta, a primit recomăndari pentru efectuarea de investigaţii de laborator şi examinări de medicii specialişti, a fost internată în intervalul 1 octombrie 2000-7 octombrie 2000 în Secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean Suceava pentru o afecţiune intercurentă.

În fişa medicală se găsesc anexate evaluări psihologice şi psihiatrice, au fost consemnate datele medicale ale pacientei în documente medicale trimise anual Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava în vederea evaluării complexe a copilului, dar medicului nu i-a fost transmis niciun plan de recuperare a persoanei, deşi primul certificat  de încadrare a copilului în categoria de “handicap grav-cu insoţitor” este emis din anul 2007, iar pacienta nu este în evidenţă cu urgenţe medico-chirurgicale sau boli infecto-contagioase cu risc epidemiologic pentru comunitate care să impună medicului de familie apelarea 112.

În acelaşi raport se mai arată că şi asistentele medicale comunitare cunoşteau cazul social al fetei din anul 2009 de când a fost luată în evidenţă şi cunoşteau că autoritatea publică locală eliberează anual anchetele sociale necesare completării dosarului depus la Compartimentul de evaluare complexa a copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Suceava, dar nu au întreprins activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii.

Comisia de anchetă a mai constatat că din documentele medicale existente la Cabinetul de neuropsihiatrie infantilă a medicului Adriana Istocescu Adriana din Suceava reiese că din anul 2010 pacienta s-a prezentat anual în vederea evaluării pentru eliberarea unui certificat medical pentru Compartimentul de evaluare complexa a copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, documentele medicale eliberate care consemneaza diagnosticele pacientei din momentul consultatiei au fost depuse de aparţinători la dosarul necesar la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava în vederea evaluarii complexe a copilului. Totodată, este menţionat comportamentul recalcitrant al pacientei şi colaborarea dificilă cu aceasta în timpul consultaţiei, iar în registrul de consultaţii este consemnat refuzul tratamentului, investigaţiilor şi internării.

În raport se mai arată că din declaraţiile medicului de familie reiese că fata a avut două internări la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, dar în baza electronică de date a spitalului din luna decembrie 2002 şi până în prezent nu apare consemnată nicio consultaţie sau internare a fetei.

Comisia de anchetă concluzionează că deficienţele de comunicare între familie, furnizorii de servicii medicale şi sociale au determinat evoluţia nefavorabilă a cazului, reducandu-i-se şansele de recuperare şi reintegrare socială, că este necesară o comunicare eficientă între autoritatea publică locala, judeţeană şi Directia de Sănătate Publică Suceava şi pentru că era un caz complex, situaţia trebuia adusă şi la cunoştinţa Direcţiei de Sănătate Publică  Suceava.