Aprope două treimi din amenzile aplicate de ITM Suceava sunt pentru „munca la nergu”

Aproape două treimi din amenzile aplicate de ITM Suceava în primul trimestru al acestui an sunt pentru munca fără forme legale de angajare.

ITM Suceava

Potrivit unui raport al ITM Suceava prezentat în Colegiul Prefectural, acţiunile privind diminuarea fenomenului de muncă fără forme legale de angajare s-au concretizat în primul trimestru prin efectuarea a 663 controale.

Din totalul de 129 angajatori sancţionaţi 21 au fost sancţionaţi pentru muncă fără forme legale.

ITM Suceava arată că au fost depistate 24 persoane fără forme legale de angajare, 8 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă al salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, iar 345 de persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă al salariaţilor fără respectarea termenului legal.

„Cuantumul de 180.000 lei, al amenzilor aplicate pentru muncă fără forme legale de angajare, reprezintă o pondere de 57% din totalul amenzilor aplicate în primul trimestru al anului 2016, respectiv 315.400 lei la nivelul întregului serviciu, control relaţii de muncă”, se arată în raport.

În primul trimestru inspectorii de muncă au dispus 1.309 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate în urma verificărilor efectuate, observându-se o mai bună responsabilizare a angajatorilor în ceea ce priveşte aplicarea normelor legislative în vigoare.

Inspecţia Muncii a finalizat Proiectul “Combaterea muncii la negru şi sporirea securităţii muncii în România prin îmbunătăţiri de structură şi proces în cadrul Inspecţiei Muncii“ contribuind la eficientizarea, îmbunătăţirea şi creşterea calităţii activităţii de control a inspectorilor de muncă.

„Există acum posibilitatea finalizării documentelor de control la sediile angajatorilor, inspectorii de muncă fiind dotaţi cu tehnica necesară.Prin prisma acestui proiect se urmăreşte ca un număr cât mai mare de controale să fie finalizate la sediile angajatorilor, inspectorii de muncă având acces în orice moment la toate informaţiile necesare întocmirii documentelor de control”, mai arată ITM Suceava.(Alin Dima)