Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul USV, Rodica Nagy: Dimensiunea recunoașterii internaționale reprezintă un obiectiv fundamental al celor două școli doctorale din universitatea noastră


Intră acum și în grupul de

Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. Rodica Mărioara Nagy, a declarat, marţi, în cadrul şedinţei festive prilejuită de sărbătorirea Zilei Universităţii “Ştefan cel Mare”, că rezultatele obţinute în cercetarea de tip doctoral constituie o “componentă definitorie” a comunităţii academice sucevene arătând că acest tip de cercetare a fost dezvoltat constant prin efortul cadrelor didactice și al studenților doctoranzi.

Nagy a spus că în cadrul Universităţii sucevene există două şcoli doctorale interdisciplinare,  Școala Doctorală de Științe Aplicate și Inginerești  și Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, iar în anul 2016 a fost aprobată funcţionarea unui nou domeniu de doctorat –  Ingineria produselor alimentare.

Directorul CSUD din cadrul USV a mai spus că lucrările de doctorat sunt coordonate de44 conducători de doctorat, dintre care 32 sunt cadre didactice universitare titulare ale  USV, iar în cursul anul precedent au mai obținut acest drept, în urma susținerii examenului de abilitare, alte trei  cadre didactice universitare sucevene, respectiv: prof. univ. dr. ing. Gianina Laura Bouriard în domeniul Silvicultură, conf. univ. dr. Bogdan Popoveniuc în domeniul  Filosofie şi conf. univ. dr. Ovidiu Morar în domeniul Filologie.

“Prestigiul școlilor noastre doctorale, precum şi diversitatea domeniilor acreditate au  determinat interesul unor specialiști din țară pentru alegerea universității noastre ca instituție la care să se poate înscrie pentru susținerea examenului de abilitare”, a explicat prof.univ.dr. Rodica Nagy adăugând că trei cadre didactice ale Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi şi un profesor al USV au promovat deja examenul de abilitare în domeniul Filosofie, respectiv Filologie, iar alte concursuri sunt în derulare.

Directorul CSUD din cadrul USV a menţionat că, în prezent, la cele două şcoli doctorale sunt înmatriculaţi 231 de studenţi doctoranzi, dintre care 59 în anul I.

“O instituție organizatoare de doctorat se definește însă și prin capacitatea de a valorifica permanent resursele cercetării internaționale, pe de o parte, și de a obține validarea rezultatelor cercetării proprii prin raportare la ceea ce se întîmplă în peisajul global al științelor. De aceea, dimensiunea recunoașterii internaționale reprezintă un obiectiv fundamental al celor două scoli doctorale din universitatea noastră: o expresie a acestei preocupări a fost, pentru anul precedent, Doctoratul în cotutelă cu universităţi prestigioase din Europa,  finalizat prin susţinerea tezei de doctorat în anul 2016:

Lefter G. Constantin, domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii, cotutelă cu Université Paul Sebatier – Toulouse III; Franţa, coordonator prof. univ. dr. ing. Adrian Graur; Jureschi  S. Cătălin-Maricel, domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei, cotutelă cu Université de Versailles St. Quentin en Yvelines, Franţa, coordonator  prof. univ. dr. Cornel Turcu, Zaiceanu V. Ana-Maria, domeniul Contabilitate, cotutelă cu Universitatea Valencia, Spania, coordonator prof. univ. dr. Elena Hlaciuc”, a mai spus Nagy.

Profesorul universitar sucevean a menţionat că doctoranzii USV au publicat anul trecut 30 articole în reviste cotate ISI, 52 de articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice la conferinţe cu proceedings-uri indexate ISI,  93 articole în reviste de specialitate recunoscute la nivel naţional/internaţional,  116 lucrări au fost susţinute la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate şi două proiecte au fost câştigate prin competiţie naţională, iar 35 de doctoranzi au participat în echipe ale unor proiecte de cercetare la nivelul USV.

Nagy a spus că de patru ani se derulează competiţia  „Doctorandul USV al anului” sub coordonarea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, ce are ca obiectiv evidenţierea rezultatelor deosebite obţinute de doctoranzi / doctori ai USV, pe parcursul unui an calendaristic, la nivelul fiecărei şcoli doctorale.

Directorul CSUD din cadrul USV a precizat că distincţiile “Doctorandul USV al anului 2016” au fost acordate Mihaelei Poienar, doctorand al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti  şi Oanei Elena Grozavu Lenţa- doctorand al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane, iar premiul special a fost înmânat Florinei Dranca, doctorand al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti.

(Liliana Bujdei)

 


Intră acum și în grupul de