ITM Suceava a depistat, în septembrie,18 persoane care lucrau „la negru” și a aplicat amenzi de aproape 140.000 de lei pentru deficiențele constatate

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava aplicat în luna septembrie 119 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 139.000 lei pentru deficiențe constatate la firme și a depistat 18 persoane care lucrau „la negru”.

Potrivit inspectorulul șef al ITM Suceava, Romeo Butnaru, inspectorii de muncă suceveni au efectuat în luna septembrie 323 controale, din care 205 în domeniul relaţiilor de muncă şi 118 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 119 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 139.000 lei.

În ceea ce privește activitatea în domeniul relaţiilor de muncă inspectorii de muncă au efectuat 205 controale în urma cărora s-au aplicat 52 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 126.500 lei.

În luna septembrie, au fost depistate 18 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care în patru cazuri contractele individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității, 12 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă și două persoane depistate la muncă în perioada în care au contractele individuale de muncă suspendate.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 14 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 80.000 lei.

ITM Suceava arată că deficienţele frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă sunt neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat sau nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă ori nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

În ceea ce privește activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă inspectorii de muncă suceveni au efectuat 118 de controale în urma căroras-au aplicat 67 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 12.500 lei.

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă principalele deficiențe sunt că nu s-au autorizat din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție, nu s-au întocmit instrucțiunile proprii de securitate și sănătate care să cuprindă toate particularitățile activităților, nu s-au efectuat verificări periodice la echipamentelor de muncă (neefectuare revizii), nu s-a efectuat supravegherea medicală periodică pentru toți lucrătorii, nu s-au stabilit prin fișele post atribuțiile lucrătorilor.

La data de 1 octombrie figurează ca fiind înregistrate 128.152 de contracte individuale de muncă active din care  119.781 pe durată nedeterminată și 8.371 pe durată determinată.(N.B.)