PROIECT ERASMUS+ LA C.S.E.I. SUCEAVA – COLLABORATION TO HAVE ABILITIES AS NEW GOALS OF EDUCATION C.H.A.N.G.E.

În perioada 2018-2020 Centrul Școlar de Educatie Incluzivă Suceava implementează proiectul de parteneriat strategic între școli pentru susținerea schimbului de bune practici “Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (C.H.A.N.G.E.) – număr de referinţă: 2018-1-PL01-KA229-050641_3, proiect cofinanțat de Comisia Europeană. În acest proiect C.Ș.E.I. Suceava are ca parteneri:

  • Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. sw. J. Pawla II w Lezajsku – POLONIA
  • Kazim Beyaz Ozel Egitim Mesleki Egitim Merkezi (Okulu), Istanbul – TURCIA
  • Istituto Tecnico Statale „E. Mattei”, Decimomannu – ITALIA
  • 1st High School of Kalampaka – GRECIA
  • Kedainiu Specialioji Mokykla, Kedainiai- LITUANIA

Prin acest proiect, școlile partenere își propun să facă un schimb autentic de instrumente eficiente: tehnici şi metode educaţionale, terapii şi strategii specifice de predare-învăţare-evaluare, care să răspundă cât mai bine nevoilor de integrare educaţională, socială şi culturală a elevilor cu CES în procesul mai amplu al incluziunii sociale a acestora.

Instrumentele împărtăşite şi experimentate în fiecare din şcolile beneficiare ale proiectului au în vedere soluționarea problemelor emoţionale şi comportamentale ale elevilor cu CES, îmbunătățirea abilităţilor lor la nivel cognitiv, psihomotor, de limbaj sau la nivelul abilităţilor sociale de adaptare, dezvoltându-le şase competenţe cheie privind abilităţile sociale şi practice (comunicare într-o limbă străină – limba engleză, competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii – “soft skills” pentru elevii cu dizabilităţi moderate, competenţe digitale, competenţe sociale şi civice, spirit de iniţiativă şi atreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală). Nu în ultimul rând, prin încurajarea şi implicarea sistematică a elevilor în activităţile proiectului se urmăreşte dezvoltarea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, acceptarea diversităţii, cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Coroborarea rezultatelor obţinute în urma implementării aceloraşi metode educaţional-terapeutice în fiecare din cele şase şcoli europene implicate în proiect cu rezultatele furnizate de alte metode şi terapii utilizate de fiecare instituţie în parte va creiona tabloul general al metodelor implementate cu succes în munca la clasă cu elevul cu CES. Analizele comparative vor evidenţia nu doar punctele comune şi diferenţele, cât mai ales punctele tari, punctele slabe şi oportunităţile. În acest context vor fi valorizate experienţele profesionale ale cadrelor didactice din şcolile participante evidenţiindu-se rolul benefic al fiecărei metode în parte, dar şi al tuturor laolaltă, integrate într-un program bine proiectat, atât din punctul de vedere al conţinutului transmis, cât şi al materialelor şi echipamentelor specifice.

PRIMA REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ DE PROIECT ŞI FORMARE-POLONIA

În perioada 7-9 noiembrie 2018 a avut loc la Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. sw. J. Pawla II w Lezajsku, Polonia prima întâlnire din cadrul parteneriatului. La această mobilitate au participat: dir. prof. psihopedagog Lupaşcu Gabriela Mihaela şi dir. adj. prof. Cocari Dorina, coordonator de proiect la CSEI Suceava.

Ziua întâi – 7.11.2018 – a debutat cu un spectacol de bun venit în foișorul școlii amenajat în curtea interioară a instituției, a continuat cu turul şi descrierea instituţiei gazdă, după care fiecare cadru didactic participant a prezentat instituţia de provenienţă, structura sistemului de învăţământ, materiale privind incluziunea elevilor cu CES în şcoală, modelele de integrare, cu scopul familiarizării cu diferitele sisteme educaționale, cu adaptarea curriculară şi specificul fiecărei școli, cu particularităţile sociale şi culturale al țărilor participante. S-au stabilit asemănări şi deosebiri între modurile de şcolarizare ale elevilor cu nevoi speciale, Grecia şi Italia neavând şcoli speciale sau centre de educaţie incluzivă, elevii cu cerinţe educative speciale fiind integraţi în şcolile de masă. De asemenea, s-a reliefat rolul benefic al cursurilor de intervenție timpurie organizate pentru preşcolari de şcoala gazdă din Polonia, precum şi al profesorilor de sprijin existenţi în fiecare clasă, pe lângă profesorul principal.

Tot în prima zi, s-a votat logo-ul proiectului, Polonia întrunind numărul cel mai mare de voturi şi s-a vizitat Bazilica și mănăstirea Bernadine din Lezajsk, renumită pentru orga cu peste 6 mii de tuburi, foarte apreciată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, concertele de orgă, sculptura în lemn impresionantă a stranelor, picturile și arhitectura barocă.

Ziua a doua – 8.11.2018 – a cuprins turul unei alte structuri educaţionale, cu clase de grădiniţă, învăţământ primar şi gimnazial, cu internat şi cabinete de terapii integrate. S-au purtat apoi discuţii despre activităţile principale din proiect şi responsabilităţi, s-a analizat feedback-ului evaluatorului de proiect şi s-a trasat planul de implementare şi evaluare. De asemenea, cadrele didactice au participat la două activităţi de formare. Prima activitate a fost o activitate de formare locală – Programe terapeutice educaţionale de succes, în care au fost prezentate două metode implementate cu succes în şcoala gazdă: “The Good Beginning Method – prof. M. Bogdanowicz” recomandată preşcolarilor şi şcolarilor mici, chiar şi elevilor mai mari a căror dezvoltare psihomotorie nu este armonioasă; este implememntată cu succes în munca cu elevii cu nevoi speciale şi “First Aid Kit of Emotional Help” recomandată elevilor între 8-12 ani, chiar mai mari şi de asemenea, elevilor cu deficit de intelect, structurată după programul Zippy’s friends, conceput pentru a ajuta pe cei aflați în situații de stres; programul terapeutic este o modalitate de a arăta că sănătatea noastră emoțională este la fel de importantă ca şi starea noastră fizică.

A doua activitate a fost o activitate de formare internaţională despre instrumentele eTwinning şi avantajele utilizării spaţiului eTwinning ca preambul pentru proiectele Erasmus+.

Ziua a treia – 9.11.2018 – a inclus o activitate de formare locală – Google Tools, în care informaticianul unităţii gazdă ne-a prezentat facilităţile şi beneficiile utilizării instrumentelor Google Tools. Au urmat discuţiile asupra activităţilor de evaluare şi formare, asupra diagramei Gantt şi a stabilirii datelor exacte a mobilităţilor din primul an de proiect, precum şi un moment artistic pregătit deopotrivă de elevi şi profesori.

Comemorarea a 100 de ani de la obţinerea independenţei redobândite a Poloniei în 1918 după 123 de ani în care a fost împărţită de Austro-Ungaria, Prusia şi Rusia a fost surprinsă într-un moment solemn de imnuri patriotice şi versuri ce au ilustrat istoria Poloniei de la sfârşitul Primului Război Mondial până în prezent; momentul a început la ora 11, luna a 11-a şi a fost reluat apoi pe 11.11 ora 11 în toate şcolile din comunitate.

Vizita în şcoala din Lezajsk s-a încheiat cu înmânarea certificatelor de participare, într-un cadru festiv, sub sigla programului Erasmus+ imprimată pe roll-up.

Prima activitate transnaţională de proiect şi formare a fost una fructuoasă, echipa dovedindu-se pe cât de serioasă şi profesionistă, pe atât de flexibilă în gândire, cu spirit de iniţiativă, cu abilităţi de comunicare şi organizare. Cu toţii ne-am despărţit cu mulţumirea de a fi întâlnit dascăli dedicaţi, interesaţi de ceea ce realizează împreună cu elevii lor, dornici de a împărtăşi din experienţele lor didactice pentru ca impactul proiectului asupra elevilor, părinţilor şi a cadrelor să fie unul garantat.

Prof. coord. Dorina Cocari