Profesori suceveni, implicaţi în activităţi educaţionale transfrontaliere

Timp de un an de zile, în perioada 23.08.2008 – 22.08.2009, profesorii de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din judeţul Suceava şi Gimnaziul Nr. 6 al Consiliului Orăşenesc din Cernăuţi vor fi implicaţi într-un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE CBC 2006, proiect intitulat „Punte Educaţională în Bucovina”. Grupul ţintă îl reprezintă profesorii din cadrul Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava şi de la Gimnaziul Nr. 6 din Cernăuţi.
În cadrul proiectului va fi organizat un curs de formare de animatori de tineret din rândul cadrelor didactice din Suceava şi Cernăuţi, care se va desfăşura în Suceava în luna iunie 2009, pe o perioadă de 7 zile. În cadrul cursului, 24 de cadre didactice, 12 din România şi 12 din Ucraina, vor fi formate pentru a deveni animatori de tineret, în vederea derulării de activităţi viitoare cu tinerii.

Metodele utilizate în cadrul cursului vor fi: prezentări, lucru pe echipe şi individual, jocuri de rol, simulări etc. Pe parcursul modulului vor fi folosite metode specifice de evaluare, plecându-se de la evaluarea aşteptărilor şi nevoilor participanţilor, a gradului lor iniţial de informare, continuându-se cu evaluarea procesului de învăţare pe tot parcursul modulului, prin grupuri de reflecţie şi chestionare, până la evaluarea finală, bazată pe chestionar. Prin acest curs, participanţii îşi vor însuşi metodele de învăţare nonformale şi vor învăţa cum pot fi ele aplicate în cadrul procesului de învăţământ, vor conştientiza importanţa stimulării spiritului de iniţiativă în rândul tinerilor /elevilor, vor dezvolta capacităţi de a face corelaţii între abordări locale ale cetăţeniei şi modele europene. Aceste cadre didactice vor lucra cu tinerii şi îi vor instrui în domenii de interes general pentru aceştia.

Persoanele interesate pot contacta sediul CNPR sau se pot adresa doamnei Laura Salciuc, manager de proiect. Punând accentul pe intensificarea relaţiilor transfrontaliere, acest proiect se înscrie în demersurile pe care România, ca stat al Uniunii Europene, le dezvoltă pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de bună vecinătate.

loading...