Colegiul Naţional “Petru Rareş”. Jurnalul în concurs

În perioada 20-21 martie a.c., s-a desfăşurat la Suceava ediţia a II-a a „Concursului Naţional de Diaristică (Jurnal de licean) Mihail Sebastian”. Manifestarea a fost iniţiată de catedra de limba şi literatura română a Colegiului Naţional “Petru Rareş” şi se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Suceava şi Universitatea “Ştefan cel Mare”, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Sâmbătă, 21 martie, la ora 9:00, în sala de arte “Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei, a avut loc deschiderea oficială a ediţiei a II-a a manifestării, la care au participat cei 20 de elevi finalişti, împreună cu profesorii lor însoţitori, membrii juriului etapei preliminare, membrii juriului etapei finale, reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare, invitaţi, scriitori şi publicişti. După cuvântul de mulţumire pentru cei prezenţi, de bun venit şi de felicitare pentru elevii finalişti şi profesorii lor, rostit de prof. Anca Vieriu şi prof. Gheorghe Cîrstian, au urmat alocuţiuni ale membrilor juriului şi ale invitaţilor. Primii au vorbit membrii juriului final: scriitorul şi publicistul Liviu Ioan Stoiciu, conf. univ. dr. Mariana Boca, de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, conf. univ. dr. Antonio Patraş, de la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi.

Sub semnul unui joc de cuvinte din programul editat de organizatori, Jurnal de stoi(n)ic, a luat cuvântul domnul Liviu Ioan Stoiciu, care s-a declarat entuziasmat de prezenţa la un concurs cu şi despre jurnale. Domnia sa, creator de poezie şi proză, dar şi de jurnal, a accentuat statutul deosebit al jurnalului, ca “specie literară multivalentă, care se poate aşeza lângă poezie sau lângă proză”, dincolo de poziţionarea didactică de specie de graniţă. Doamna Mariana Boca şi domnul Antonio Patraş au vorbit despre traiectul în timp al jurnalului, având drept generic o binecunoscută expresie din limba latină, sub specie aeternitatis. Doamna Mariana Boca a fost, de asemenea, bucuroasă de prezenţa la un astfel de concurs, declarând că jurnalul este mai degrabă “o creaţie a omului modern, angoasat şi ostilizat peste măsură, un fel de boală a scrisului”, evidenţiind astfel şi latura etică a jurnalului, ca document al fiinţei însingurate. Domnul Antonio Patraş şi-a declarat de la început satisfacţia de a participa la manifestarea de la Suceava şi a multumit organizatorilor pentru “onoarea de a fi fost cooptat in juriul concursului”. Vorbitorul a subliniat dimensiunea comunicaţională a jurnalului, mai ales sub forma blogurilor.

Invitat de onoare, domnul prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, decanul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea “Ştefan cel Mare”, a precizat că e încântat să se afle la deschiderea manifestării, ştiind că este “înconjurat de prieteni, deopotrivă membri ai juriului, dar şi elevi şi profesori”. Domnia sa a ţinut să evidenţieze caracterul nediscriminatoriu al jurnalului, mai ales în cazul omului modern, “dornic de a comunica, dar şi de a se comunica într-un anume fel”. Au fost prezenţi, de asemenea, membrii juriului preliminar: inspector şcolar Eleonora Bulboacă, lect. univ. dr. Daniela Petroşel, poetul şi publicistul Alexandru Ovidiu Vintilă, prof. Ana Buzincu, prof. Andreea Şandru, care au vorbit despre experienţa jurizării celor 630 de lucrări primite la concurs (570 de jurnale personale şi, respectiv, 60 de recenzii la jurnale publicate, provenite din 34 de judeţe). Doamna Eleonora Bulboacă i-a felicitat pe elevi şi pe profesori, remarcând, deopotrivă, abnegaţia organizatorilor, creativitatea liceenilor, dar şi “rolul important, mai puţin vizibil, al profesorilor de la clasă, cei care au ştiut să le insufle liceenilor pasiunea pentru o specie de graniţă”. Doamna Daniela Petroşel a subliniat creativitatea lucrărilor trimise, “spontaneitatea gândurilor şi limbajul deschis”, în cazul jurnalelor personale, “rigoarea şi siguranţa exprimării”, în cazul recenziilor. Domnul Alexandru Ovidiu Vintilă a apreciat valoarea lucrărilor trimise, i-a felicitat pe elevi că “scriu, şi scriu bine”, urându-le să ajungă “scriitori de valoare”. În cuvântul său, doamna prof. Tatiana Vântur, inspector şcolar, responsabil cu activitatea educativă, a remarcat “valoarea formativă a activităţilor culturale”, apreciind iniţiativele de acest fel, care aşează Suceava între judeţele de frunte. Din partea Bibliotecii Bucovinei, a luat cuvântul doamna Angela Furtună, care a subliniat valoarea jurnalului ca “specie a fiinţei întregi, mărturie a fiecăruia dintre noi, dar şi a lumii în care trăim.” În încheierea manifestării, doamna prof. Daniela Dungeanu, directoarea Colegiului Naţional “Petru Rareş”, le-a mulţumit celor prezenţi şi i-a invitat să participe după-amiază la festivitatea de premiere.

De la ora 11:30, timp de 2 ore, elevii finalişti au susţinut o probă scrisă de redactare a unui jurnal pe o temă dată. Subiectul formulat de membrii juriului le cerea elevilor să redacteze un jurnal personal din perspectiva împlinirii vârstei de 33 de ani. De la ora 14:30, elevii şi profesorii însoţitori au beneficiat de o excursie, oferită de organizatori, la Mănăstirea Dragomirna. De la ora 18:30, după o aşteptare plină de emoţii, a avut loc, în aula Colegiul Naţional “Petru Rareş”, festivitatea de premiere. Membrii juriului au ţinut să evidenţieze valoarea deosebită a lucrărilor, precizând şi câteva dintre criteriile care au stat la baza evaluării lucrărilor, între care creativitatea şi spontaneitatea exprimării.

Premianţii acestei ediţii au fost următorii elevi: Faur Andrei Sabin, clasa XI-a, Colegiul Naţional “Horia, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia (Alba): Marele Premiu “Mihail Sebastian” (1000 lei); Buţu Jeanin-Marian, clasa a XI-a, Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova (Dolj): premiul I (750 lei); Ţăranu Sabinne-Marie, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava: premiul al II-lea (500 lei); Ciutacu Mădălina, clasa a XII-a, Colegiul Naţional “Gh.M. Murgoci” Brăila: premiul al III-lea (250), oferit, prin persoana doamnei Carmen Steiciuc, de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava (director, domnul Pavel Blaj); Ciurea Ilcuş Silviana-Maria, clasa a IX-a, Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” Bucureşti: premiul special (un tablou din colecţia George Ostafi). Două momente au încununat festivitatea de premiere. Primul l-a reprezentat lectura emoţionantă a unor pagini din jurnalul lui Vasile Motrescu, erou al rezistenţei anticomuniste, jurnal scris (ce stranie coincidenţă!) la vârsta de 33 de ani. Criticul literar Mircea A. Diaconu, autorul tulburătoarei lecturi, a remarcat “calitatea de document plenar, de viaţă”, al unor pagini ca acestea, redactate de un om “cu doar câteva clase, nedeprins în niciun fel cu scrisul, cu subtilităţile literare”. Un moment deosebit l-a reprezentat, de asemenea, oferirea, în cadru public, a premiului special de către apreciatul pictor sucevean George Ostafi-OST. După o elocventă prezentare a activităţii pictorului, realizată de doamna prof. Anca Vieriu, a luat cuvântul domnul George Ostafi-OST, care a menţionat că dăruieşte cu plăcere lucrarea sa celor care “ţin încă sus steagul artei”.

În acest context, trebuie remarcat sprijinul de care s-a bucurat concursul din partea unor instituţii şi persoane particulare. E vorba, în primul rând, de sprijinul generos al domnului Aurel Buzincu, directorul executiv al Direcţiei pentru Cultură şi Culte Suceava, care a oferit tuturor finaliştilor un substanţial cadou, alcătuit din cărţi, pliante şi broşuri. Celelalte premii şi cadouri au fost posibile ca urmare a sprijinului financiar provenit din partea sponsorilor: BRD, Banca Transilvania, Biroul Notarial Petru Atănăsoaiei, Dan Lohănel, Orange, Alexandria Librării, Editura Hasefer, Editura Nomina, Editura Humanitas, revista Tabu ş.a.

Prof. Gheorghe Cîrstian (Catedra de limba şi literatura română – Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava)

loading...