Dicționar de buzunar cu expresii uzuale și specifice jocurilor și competițiilor, realizat de elevi ai școlii „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc împreună cu elevi din școli din Franța, Spania, Italia, Macedonia și Portugalia în cadrul unui program Erasmus

Școala Gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc,  în parteneriat cu școli din Franța (College Edouard  Lucas), Spania (Colegio Divina Maestro), Italia (Istituto Comprensivo S.Bagalino), Macedonia(Opshtinsko Osnovno Uchilishte Kocho Racin Kumanovo) și Portugalia (Agrupamento Daescolas Virginia Moura) derulează proiectul european ERASMUS PLUS KA229 – parteneriat de schimb interșcolar cu titlul ,,GAMES OF A LIFETIME”.

Coordonatorii de proiect la nivelul Școalii Gimnaziale „George Voevidca”sunt prof. Tudose Anca (matematică) și prof. Băcanu Lăcrămioara (director). Grupul țintă este format din elevi de gimnaziu cu vârsta de 12-15 ani.  Acest proiect este finanțat din fonduri europene dedicate parteneriatelor strategice în domeniul școlar, grantul fiind în valoare de 22598 Euro. Activitățile se derulează pe perioada a doi ani (2018-2020) și constau în mobilități elevi-profesori, activități derulate în cadrul fiecărei școli partenere și activități comune online,  bazate pe utilizarea jocului ca metodă didactică activ-participativă.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea cooperării între elevi, atât în cadrul școlii cât și cu elevi din țările partenere, respectând diversitatea și diferențele culturale;
  • Optimizarea calității educației prin integrarea metodelor moderne, cu accent pe utilizarea jocului ca strategie didactică;
  • Creșterea gradului de implicare în educație a grupurilor dezavantajate, promovarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale;
  • Creșterea în rândul elevilor a încrederii de sine, a motivației în învățare și dezvoltarea unor abilități ce constituie premise ale orientării  profesionale;
  • Creșterea gradului de implementare a metodelor moderne în educație;
  • Creșterea gradului de utilizare a platformelor educaționale și a mijloacelor electronice  în procesul didactic;
  • Îmbunătățirea competențelor lingvistice și TIC în rândul elevilor, profesorilor și părinților.

În vederea atingerii acestor obiective, în primul an de proiect, s-au derulat activități la nivel național și internațional , axate pe utilizarea jocului ca strategie didactică, schimbul de bune practici cu partenerii de proiect, diseminarea proiectului și realizarea de materiale și resurse educaționale. 

La nivel internațional s-au derulat trei mobilități: Franța (noiembrie 2018), Spania (martie 2019) și Macedonia (mai 2019). În cadrul acestor mobilități au fost prezentate materiale despre țările și școlile partenere, sistemele educaționale,  jocuri tradiționale, precum și moștenirea culturală a acestora. În urma fiecărei prezentări s-au derulat jocuri Kahoot cu elevii, menite sa evalueze gradul de intercunoaștere între partenerii de proiect.

Totodată, în vederea acumulării de informații privind țara gazdă, au fost organizate jocuri tip Treasure Hunt în muzee, școli, sau în aer liber.  În cadrul mobilității din Spania s-au deschis Jocurile Olimpice ale proiectului, cu exemplificarea prin competiții zilnice a jocurilor tradiționale prezentate de fiecare partener.  În cadrul mobilităților, elevii și profesorii au participat la activități diversificate: jocuri sportive, jocuri de masă, jocuri electronice, vizite de documentare, întâlniri cu autoritățile locale și regionale.

Tot la nivel internațional s-a derulat activitatea intitulată ”Reading Challenge” , activitate ce a constat în a prezenta elevilor, la nivelul fiecărei școli, câte o poveste atractivă a fiecărei țări partenere. Aceste povești au fost prezentate atât în format electronic (în limba engleză), cât și în format audio (în limba națională), iar elevii au votat povestea preferată.

Tot prin vot la nivel internațional a fost ales și logo-ul proiectului, dintre lucrările elvilor realizate în cadrul Clubului Erasmus funcțional la nivelul fiecărei școli partenere. 

Elevii din Cluburile Erasmus au realizat și un Dicționar de buzunar cu expresii uzuale la nivel conversațional și cu expresii specifice jocurilor și competițiilor. Acest dicționar conține expresii în limbile naționale ale fiecărei țări partenere, expresii traduse și în limba proiectului, limba engleză.  Totodată, a fost conceput un ”Pașaport al unui bun cetățean european”,  conținând reglementări civice comune sau specifice țărilor partenere. 

La nivel național, fiecare școală a derulat activități diverse de implementare a jocului în procesul didactic: lecții prin joc didactic, lecții prin joc electronic, competiții Kahoot, activități în Cluburile Erasmus ce au constat în jocuri sportive, jocuri de masă, jocuri de construcție, jocuri de creație.

Proiectul a devenit vizibil la nivel de școală prin crearea unui colț Erasmus, unde au fost expuse rezultatele proiectului, prin crearea de link-uri între site-ul școlii, site-ul eTwinning al proiectului: (https://twinspace.etwinning.net/71070/home) și pagina de facebook a proiectului (https://www.facebook.com/GamesOfALifetime/),  prin înființarea Clubului Erasmus unde s-au înscris toți elevii doritori. Un număr mare de cadre didactice au fost implicate în proiect și au organizat activități de predare prin joc.

               La nivel local și regional s-au organizat activități demonstrative în cadrul întâlnirilor metodice regionale, precum și activități de proiect cu implicarea elevilor din alte școli. Școala Gimnazială ”George Voevidca” a inițiat protocoale de colaborare cu Școala Gimnazială Sadova și Școala Gimnazială Pojorâta, precum și cu clubul de robotică din cadrul Colegiului Național ”Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, în vederea derulării de activități comune bazate pe învățarea prin joc. 

Proiectul se va derula și în anul școlar 2019-2020, urmând ca în acest ultim an să se desfășoare trei mobilități: Portugalia, Italia și România. Școala Gimnazială ”George Voevidca” va fi și în anul următor un partener activ, implicat și va derula activități de proiect cu impact asupra elevilor, profesorilor și comunității.  

Prof. TUDOSE ANCA

Prof. BĂCANU LĂCRĂMIOARA

Școala Gimnazială ”George Voevidca”

Câmpulung Moldovenesc