De la începutul anului, 12 de suceveni s-au tratat în străinătate

Un număr de 12 suceveni cotizanţi la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România au beneficiat, în primele 7 luni ale anului de tratamente gratuite în clinici din străinătate. Acestora le-au fost oferite servicii medicale în clinici din Franţa, Belgia, Italia şi Germania, în baza formularului E 112, eliberat la solicitarea lor de către Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava.

Cei 12 suceveni s-au tratat pe banii statului de cifoscolioză cu distrofie rahidiană, chist, leucemie limfatică acută, malformaţie cardiacă congenitală, anemie hemolitică autoimună şi osteosarcom a umărului drept proximal, iar suma totală care urmează să fie decontată unităţilor sanitare din ţările Uniunii Europene este de circa 300.000 euro.

În total, în perioada ianuarie – iulie 2009, CAS Suceava a eliberat, la solicitarea asiguraţilor sau a unităţilor sanitare din ţările Uniunii Europene, un număr de 88 formulare europene prin care se certifică dreptul cetăţenilor români, asiguraţi în România, de a beneficia de unele servicii medicale în statele din UE în care s-au deplasat.

Purtătorul de cuvânt al CAS Suceava, Anda Sălăgean a precizat că foarte multe solicitări s-au înregistrat pentru cardul european de sănătate, în baza căruia se pot obţine servicii medicale în funcţie de legislaţie fiecărei ţări în parte, în principiu servicii pentru afecţiuni acute sau urgenţe, în perioada de valabilitate a cardului.
Ulterior, unitatea sanitară care a efectuat serviciul medical emite o factură sau trimite formularul european E 125 (care are tot regim de factură), spre decontare către CNAS care le dirijează în teritoriu, în judeţul de unde provine asiguratul.

„CAS Suceava verifică calitatea de asigurat, valabilitatea cardului şi dacă serviciile medicale pot fi decontate conform legislaţiei în vigoare”, a explicat Anda Sălăgean. Aceasta a adăugat că s-au primit cereri de decontare pentru asiguraţi care au efectuat diverse implanturi în străinătate, s-au tratat pentru boli survenite în urma unor accidente de muncă sau au beneficiat de alte intervenţii, dar care nu intrau în pachetul de servicii din România şi ca atare nu au putut fi decontate.

„Cea mai mare parte a acestor formulare transmise spre analiză nu conţin date din care noi să putem identifica serviciile medicale prestate, ci doar o sumă şi o adresă la care trebuie trimise, motiv pentru care nu efectuăm plata şi solicităm CNAS documentaţie suplimentară de la clinicile medicale din străinătate. Până în acest moment nu am decontat nici un formular venit în cursul anului 2009. O altă situaţie este cea în care o persoană pleacă în una din ţările UE fără card european sau se tratează pentru o boală cronică care nu este acoperită de card. În aceste condiţii, clinica din străinătate emite o factură, pe care o achită persoana în cauză, iar de la CAS recuperează contravaloarea serviciilor medicale la nivelul plăţilor care se efectuează în România. De exemplu, pentru o operaţie a coloanei vertebrale, din 27.500 euro, s-au decontat 4.061 lei”, a mai menţionat Anda Sălăgean.

loading...