Elevii cu atestate de limbi straine si informatica nu mai dau probe de competente la BAC

Elevii de clasa a XII-a care au obţinut deja, pe cont propriu, certificate de competenţă lingvistică sau digitală internaţionale, nu trebuie să mai susţină aceste probe de competenţe în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit unui nou ordin al Ministerului Educaţiei, probele de evaluare a cunoştinţelor de limbă străină şi a competenţelor digitale vor fi echivalate cu certificatele deja obţinute.

Elevii trebuie să dovedească că au un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Ministerul Educaţiei recunoaşte competenţele lingvistice deja atestate printr-un certificat Cambridge, IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) şi TOEIC (Test of English for International Communication).

Pentru competenţele digitale există două tipuri de certificate care se recunosc: ECDL Start şi ECDL Complet. Astfel, elevii care deţin aceste certificate nu vor mai susţine proba de competenţe digitale. Pe diploma de Bacalaureat se va nota nivelul la care elevul ştie să utilizeze calculatorul: mediu sau avansat.

Candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională trebuie să depună la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului sau a diplomei menţionate.

Documentele trebuie depuse în perioada 1-14 mai pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat, respectiv 5-9 iulie pentru sesiunea de toamnă. În cazul în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituţia care administrează examenul respectiv, candidaţii pot depune, în perioada menţionată o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie.

Elevii care deţin deja certificate de competenţe lingvistice şi digitale vor susţine doar probele scrise ale examenului de bacalaureat.

Astfel, la finalul clasei a XII-a, se vor susţine trei, respectiv patru probe scrise, în cazul elevilor care au studiat în limba maternă. Disciplinele de examen vor fi limba română, o probă obligatorie corespunzătoare profilului, matematică sau istorie, şi una la alegere, în funcţie de profil. La această ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor putea alege între chimie, fizică, biologie şi informatică, iar cei de la profil uman, între economie, geografie, logică, psihologie şi filosofie.

Nota finală de bacalaureat va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, probe scrise, pentru cei care au dat examen scris şi în limba maternă.

Înscrierile la examenul de Bacalaureatul din acest an şcolar vor avea loc luna viitoare, decalajul susbstanţial datorându-se modificărilor survenite în ultima perioadă. Astfel cei, 6387 elevii suceveni din clasele terminale din cele peste 30 de licee din judeţ vor trebui ca în perioada 14- 18 decembrie să se înscrie la examen.
Potrivit calendarului probelor de verificare a competenţelor din cadrul bacalaureatului, proba de verificare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română va fi susţinută în intervalul 15-17 februarie, în loc de 11-13 ianuarie, cum a fost anunţat iniţial.

loading...