Se reinnoiesc contractele de furnizare a gazelor naturale, la abonatii casnici

„Pentru a salva timp şi pentru a evita formarea de aglomeraţii la Centrele de Relaţii Clienţi, compania noastră roagă clienţii să folosească exclusiv serviciile poştale pentru trimiterea către E.ON Gaz România a unui exemplar semnat al noului contract”, precizează Departamentul Relaţii Publice şi Comunicare E.ON Gaz România SA.

Potrivit departamentului, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit, prin Ordinul nr. 77 din 10 septembrie 2009, un nou conţinut al contractului cadru de furnizare, în baza căruia se desfăşoară activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici.
Prevederile contractului au intrat în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2009.

Faţă de prevederile contractului cadru în vigoare până la 1 octombrie, cele mai importante modificări se referă la termenul de întrerupere a prestării serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale, în caz de neplată (începând cu a 46-a zi de la emiterea facturii şi nu cu a 26-a zi cum era prevăzut în vechiul contract); scadenţa facturii la plată prin creşterea perioadei scadente la 30 de zile faţă de 15 zile ca pană acum, dar cu menţinerea perioadei totale de plată a facturii de 45 de zile, penalităţile percepându-se începând cu a 31 zi şi nu cu a 16-a zi, ca până la 1 octombrie a.c.

Noul contract de furnizare a gazelor naturale a fost transmis clienţilor E.ON Gaz România prin poştă, în două exemplare, împreună cu factura aferentă consumului lunilor septembrie/octombrie.

„Pentru a nu se creea aglomeraţii în Centrele de Relaţii cu Clienţii şi pentru a salva timp, rugăm consumatorii să returneze un exemplar semnat al noului contract prin poştă, pe adresa Centrului de Relaţii Clienţi de care aparţin, în termen de 15 zile de la primirea lui, împreună cu o copie a actului de identitate al titularului de contract”, menţionează Departamentul Relaţii Publice şi Comunicare, cu specificaţia că, în cazurile în care consumatorii nu reuşesc, din diverse motive, să respecte termenul de trimitere a documentelor solicitate, înregistrându-se mici întârzieri de trimitere a documentelor menţionate anterior prin serviciile poştale, acesta nu va constitui motiv de nepreluare sau invalidare a contractului de furnizare a gazelor naturale.

loading...