Directia de Cultura Suceava a intocmit un raport privind necesitatile si starea monumentelor UNESCO din judet (VIDEO)

Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional (DCC) Suceava a realizat un raport privind starea actuală a monumentelor istorice incluse în patrimoniul mondial UNESCO şi lucrările de restaurare sau consolidare efectuate de-a lungul timpului, fiind precizate, lucrările necesare fiecărei biserici în parte. „Am întocmit un raport cu necesităţile şi starea monumentelor UNESCO din judeţ. Sunt singurele din România, ne reprezintă, şi acestea ar trebui să fie în atenţia noastră”, a declarat şeful Direcţie pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Naţional, Daniel Hrenciuc.

Pe raza judeţului Suceava există şapte monumente istorice incluse în patrimoniul mondial UNESCO, respectiv bisericile „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” Arbore, „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Humor, „Buna Vestire” a Mănăstirii Moldoviţa, „Înălţarea Sfintei Cruci” Pătrăuţi, „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Probota, „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” şi Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Voroneţ din Gura Humorului.

În ceea ce priveşte starea monumentelor UNESCO de pe raza judeţului Suceava, raportul prezentat de DCC Suceava prezintă lucrările de consolidare şi de restaurare ce s-au efectuat de-a lungul anilor, mare parte din acestea fiind realizate prin finanţare de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi Arhiepiscopie.

Necesităţile fiecărui monument în parte se conturează în jurul restaurărilor şi consolidărilor, dar şi finalizarea unor cercetări arheologice, sistematizare verticală şi amenajarea sau reabilitarea unor muzee.

Astfel, Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” Arbore necesită lucrări de restaurare la catapeteasmă, conservarea învelitorii de darniţă, care în momentul de faţă este puternic degradată şi sistematizarea pe verticală a incintei.

În cazul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Humor trebuie finalizate cercetările arheologice şi reconstituite construcţiile din fosta incintă a mănăstirii, dar şi coborârea la nivelul de călcare medieval – sitematizare pe verticală.
Potrivit DCCPN Suceava , la Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Moldoviţa trebuie eliminat chioşcul din incintă şi urmează a fi reabilitat muzeul mănăstirii. De asemenea, sunt necesare înlocuirea pardoselii de marmură cu o pardoseală apropiată de cea iniţială şi conservarea învelitorilor de darniţă pentru biserică şi toate corpurile anexă.

Clopotniţa Bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” Pătrăuţi trebuie restaurată, învelitoarea conservată, iar lucrările de drenaje şi sistematizare pe verticală a incintei trebuie finalizate.

Biserica „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Probota are nevoie de un muzeu în clisiarniţă, finalizarea sistematizării verticale a incintei şi a lucrărilor de restaurare a zidului de incintă. De asemenea, trebuie consolidate şi puse în valoare ruinele decopertate prin cercetarea arheologică şi eliminarea standului comercial din pridvor.

În ceea ce priveşte Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, se intenţionează eliminarea şi transformarea standului comercial din Paraclisul „Sf. Ioan” în muzeu, modernizarea grupului sanitar din incintă şi restaurarea turnului clopotniţă care este fisurat. Acesta este cel mai mare clopot din Suceava, însă folosirea lui a fost restricţionată din cauza vibraţiilor induse în structură.

Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Voroneţ din Gura Humorului necesită corectarea complexă a incintei, cu revenirea la forma iniţială – specialiştii apreciază că umiditatea din incintă, miroclimatul ce se creează în acest spaţiu, duce la deteriorările permanente ale picturii exterioare. Pe lângă aceasta, se doreşte realizarea unui muzeu al mănăstirii şi sistematizarea verticală a incintei.

loading...