Cel mai puternic supercalculator din invatamantul universitar romanesc, lansat de Universitatea „Stefan cel Mare”

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a Universităţii „Ştefan cel Mare” a lansat şi prezentat vineri, în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Seminarului ştiinţific „Sisteme Distribuite”, cel mai puternic supercalculator din învăţământul universitar românesc. Potrivit decanului facultăţii, prof. univ. dr. Gheorghe Pentiuc, supercalculatorul (cluster hibrid), cu o capacitate de stocare de 7 TB, a fost realizat timp de 2 ani de specialiştii facultăţii sucevene, împreună cu firma Assist, societate care a furnizat şi echipamentul, în cadrul unui grant câştigat de universitate prin programul „Capacităţi de cercetare”.

“Este dedicat tinerilor cercetători din universitate, doctoranzi şi mesteranzi. Sperăm că având această dotare Universitatea să poată accede la programe europene de cercetare şi să devină parteneră cu instituţii similare din Europa”, a declarat decanul Pentiuc.

Pentru realizarea acestei calculator s-a alocat un buget de 20 milioane lei, el intrând în dotarea laboratorului de calcul de înaltă performanţă din facultate, unde mai există un cluster cu o capacitate mai mică.

La Seminarul „Sisteme industriale distribuite” au participat 45 de specialişti de la universităţi din Iaşi, Bucureşti, Timişoara şi Suceava cu 30 de lucrări axate pe tematicile -Inteligenţa artificială distribuită, Tehnologii web, Baze de date distribuite, Calcul paralel şi distribuit, Recunoaşterea formelor şi procesarea imaginilor, Sisteme informatice educaţionale, Tehnologii informaţionale.

loading...