Peste 50 de clase in minus in anul scolar urmator (VIDEO)

Planul de şcolarizare aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al IŞJ Suceava, pentru anul şcolar următor în învăţământul primar din judeţ cuprinde cu 55 de clase mai puţin, iar la nivel gimnazial cu 3 clase. Această scădere se explică prin comasarea unor clase, care vor avea un număr mai mare de elevi, dar în conformitate cu maximumul admis de norme.

Potrivit şefului IŞJ Suceava, Petru Carcalete, modificări substanţiale apar în planul de şcolarizare al Şcolilor de Arte şi Meserii (SAM), având în vedere că, în anul şcolar 2010-2011, nu vor mai exista clase a IX-a de arte şi meserii. Astfel, s-a propus transformarea unităţilor şcolare respective în şcoli cu clasele I-VIII, în locul lor funcţionând 27 de unităţi primare. Excepţie fac 5 SAM-uri: două se vor transforma în grupuri şcolare, iar 3 rămân la fel, întrucât au încă clase de an de completare, dar şi clase a XI şi a XII-a.

Prin noul plan de şcolarizare, cuprinderea preşcolarilor la grădiniţe va fi de 95,25%, faţă de 94,6% în anul şcolar curent. Există 6.460 de copii de 3-6 (7 ani) care vor putea merge în grădiniţe.

Pentru anul şcolar următor, la învăţământul liceal, clasa a IX-a zi, s-au prevăzut 277 clase cu un număr total de 8310 elevi, ţinând cont de numărul elevilor de clasa a VIII-a din acest an şcolar (8332).

„În aprecierea numărului de locuri şi specializări la filiera tehnologică a învăţământului liceal, s-au avut în vedere priorităţile de dezvoltare economică pe domenii cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (PLAI) pentru perioada 2010-2013, baza materială a unităţilor de învăţământ, existenţa cadrelor didactice calificate în domeniile respective, contextul socio-economic al judeţului, zonele de restructurare- dezvoltare ale judeţului, numărul absolvenţilor de 8 clase, şcoli de arte şi meserii şi an de completare cu opţiuni pentru continuarea studiilor, şi nu în ultimul rând încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat Inspectoratului de către MECTS”, a menţionat Petru Carcalete.

Acesta a mai precizat că nu au fost solicitate specializări noi pentru anul şcolar viitor, doar cea de restaurare-conservare de la Colegiul de Artă, care are în sfârşit aprobarea ministerului, dar în funcţie de numărul solicitărilor se va vedea dacă este viabilă.