Mesterii populari suceveni pot candida la titlul de „TEZAURE UMANE VII”

Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural Suceava a trimis tuturor muzeelor din judeţ, colecţionarilor, asociaţiilor şi organizaţiilor cu profil cultural, meşterilor populari adrese prin care informează că se pot depune candidaturi pentru titlul de TEZAUR UMAN VIU, până pe data de 31 martie. „Programul TEZAURE UMANE VII, păstrători şi transmiţători ai culturii tradiţionale reprezintă una dintre iniţiativele UNESCO privind salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

Scopul principal al programului este acela de a încuraja statele membre UNESCO să adopte acele măsuri prin care păstrătorii, performerii şi transmiţătorii anumitor elemente de patrimoniu cultural imaterial să beneficieze de o recunoaştere şi de o vizibilitate adecvate în rândul comunităţilor din care fac parte, al specialiştilor şi al publicului larg. În acelaşi timp, programul urmăreşte identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, contribuind astfel la asigurarea viabilităţii acestuia”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă şeful DCCPN Suceava, Daniel Hrenciuc.

În prezent, astfel de programe se desfăşoară deja în state ca: Japonia, Franţa, Republica Cehă, Ungaria etc. sau se află în diverse stadii privind elaborarea şi aplicarea lor (Bulgaria, Turcia, Grecia etc.).

Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal şi netransmisibil şi se acordă de către Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Indiferent de numărul dosarelor de candidatură, anual se vor acorda maxim cinci titluri care au caracter onorific.

În cazul în care, în urma evaluării, niciun candidat nu îndeplineşte condiţiile de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, acest titlu nu se va acorda în anul respectiv.

Candidatul trebuie să îndeplinească, simultan, calităţile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu imaterial şi performer capabil să transmită modele culturale tradiţionale şi să fie recunoscută atât de comunitatea de purtători, cât şi de comunitatea ştiinţifică

Persoana candidată la titlu de TEZAUR UMAN VIU trebuie să facă dovada caracterului excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura şi nu trebuie să fi urmat o formă de învăţământ vocaţional.

Daniel Hrenciuc a precizat că cei interesaţi de conţinutul dosarului ce trebuie depus pot accesa site-ul www.cultura.ro.
Candidaturile la titlul de TEZAUR UMAN VIU pot fi transmise Comisiei de către comunitate, specialişti dar şi în nume propriu.