Sucevenii nu sunt obligati să duca medicilor de familie adeverinte de asigurat

La fel ca şi la începutul anilor precedenţi, un număr mare de persoane, între 200 şi 300 pe zi, se adresează la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava pentru a-şi achita contribuţia la Fondul de asigurări sociale de sănătate sau pentru a-şi lua o adeverinţă. „Este vorba, în special, de persoanele care nu se încadrează în categoria salariaţilor şi care nu beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse, persoane care au obligaţia de a se asigura şi care trebuie să plătească la CAS contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată prin aplicarea cotei de 5,5 %, lunar, la salariul de bază minim brut pe ţară”, a explicat Anda Sălăgean, purtător de cuvânt al CAS Suceava.

De asemenea, foarte multe persoane se adresează CAS Suceava pentru obţinerea adeverinţelor de asigurat, în special pensionarii şi coasiguraţii. „Oamenii nu prea ştiu că ne pot trimite prin email, fax sau prin poştă actele necesare şi noi le putem trimite adeverinţele de asigurat tot prin poştă” a menţionat Anda Sălăgean dând ca exemplu primari din zona Câmpulung Moldovenesc sau Dorna care au cerut să li le trimită mai multor localnici adeverinţe prin poştă pentru a nu mai veni oamenii să stea la cozi şi a aglomera ghişeele. Astfel sucevenii nu mai cheltuiesc bani pe drum şi nu mai pierd timpul, iar în câteva zile au adeverinţa acasă.

Fiindcă unii medici suceveni de familie cer peroanelor de pe liste adeverinţă de asigurat de la CAS, aceştia se îmbulzesc de la începutul anului pentru ele.
Cu toate acestea, reprezentanţii CAS susţin că adeverinţa de asigurat de la CAS nu este obligatorie pentru a face dovada de asigurat atunci când un pacient merge la medicul de familie sau la un medic specialist deoarece medicii au această evidenţă prin Sistemul Informatic Unic Integrat la care au acces şi pot verifica în timp real dacă pacientul său este asigurat sau nu.

De asemenea, orice sucevean poate verifica în orice clipă dacă este asigurat sau nu pe site-ul CAS Suceava introducându-şi Codul Numeric Personal. Din comoditate sau din neştiinţă, cu toate că CAS susţine că i-a informat pe medicii cu care are încheiate contracte, medicii îi pun pe drumuri pe pacienţi pentru o informaţie care poate fi verificată printr-un click.

Persoanele coasigurate care doresc eliberarea adeverinţelor de asigurat, necesare pentru prezentarea la medic respectiv, soţul, soţia sau părinţii care se află în întreţinerea unei persoane asigurate, salariate, trebuie să depună la angajatorul persoanei asigurate actele pentru a obţine calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei.

Mai exact, dacă într-o familie lucrează doar soţul, soţia este coasigurat dar înainte să dobândească această calitate trebuie să ducă la angajatorul soţului o copie după actul de identitate, documente care să ateste relaţia de căsătorie sau rudenie cu persoana asigurată (pentru părinţii angajaţilor este necesară şi ancheta socială a Primăriei), declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă.

Angajatorii au obligaţia să depună lunar la CAS Suceava, odată cu declaraţiile cuprinzând salariaţii şi tabelul cu persoanele coasigurate – soţul, soţia, părinţii fără venituri, aflaţi în întreţinerea salariaţilor. După ce au depus aceste documente la angajator, iar acesta depune declaraţiile la CAS Suceava, persoanele coasigurate pot obţine de la CAS adeverinţă care demonstrează calitatea lor de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Coasiguraţii celorlalte categorii de asiguraţi – pensionari, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate, persoane nesalariate care au obligaţia de a se asigura, obţin adeverinţă de coasigurat ca urmare a depunerii documentelor direct la CAS Suceava.