Studentii si cadrele didactice Universitatii sucevene au acces pana la finele acestui an la 8 resurse electronice de documentare

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava beneficiază până la sfârşitul acestui an de acces online gratuit la o serie de baze de date ce cuprind literatură ştiinţifică de specialitate, prin proiectul ANELIS, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Europeană. Prin punerea la dispoziţia studenţilor universităţii sucevene a acestor baze de date se intenţionează susţinerea activităţii de informare şi documentare necesară realizării temelor de cercetare-dezvoltare.

Astfel, atât studenţii, cât şi cadrele didactice au acces pe tot parcursul acestui an la opt resurse electronice de documentare, care, la rândul lor, pun la dispoziţie conţinutul a peste 4.000 de reviste de specialitate, rezumatul articolelor a mai bine de 11.000 de reviste, date despre brevete şi invenţii înregistrate în peste 40 de ţări şi chiar instrumente eficiente în finanţarea proiectelor şi în activitatea de publicare a articolelor.

Cele opt resurse electronice de documentare ce pot fi accesate de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava sunt Platforma de cercetare ScienceDirect, SpringerLink, Platforma Oxford Journals, Cambridge University Press, baza de date bibliografică şi bibliometrică în format online Web of Science, Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index şi CSA Research Pack.

Platforma Science Direct oferă peste 2.000 de reviste cu text integral cu un indice de impact ridicat publicate de editura ELSEVIER. Ele sunt structurate pe colecţii specializate din disciplinele umaniste, economice, tehnice şi medicale.

SpringerLink pune la dispoziţie peste 1.600 de jurnale cu text integral ţi arhiva din 1997 până la numărul curent. Prin serviciul Online First se oferă acces la numerele revistelor cu mult înainte de a apărea în varianta tipărită.
Oxford Journals oferă acces la textul integral la 211 reviste online grupate în şase discipline, din care 125 de reviste sunt cotate ISI.

Cambridge University Press publică în prezent peste 220 de reviste academice peer-review grupate în 32 de discipline, din care 109 de reviste sunt cotate ISI. Conţinând ultimele cercetări dintr-o largă gamă de subiecte, revistele editurii Cambridge sunt accesibile în întreaga lume în format print şi online. Cambridge publică pe lângă revistele proprii şi reviste în colaborare cu peste 100 de societăţi profesionale şi academice pentru a asigura succesul optim al fiecărei publicaţii.

CSA Research Pack este special creat de CSA pentru a oferi cercetătorilor instrumente eficiente în finanţarea proiectelor şi în activitatea de publicare a articolelor scrise de autori români.

Web of Science oferă acces la rezumatele articolelor jurnalelor indexate ISI, din 1990 până în prezent, majoritatea cotate cu indice de impact ISI. Journal Citation Reports oferă date statistice cuantificabile care permit evaluarea impactului revistelor în comunitatea ştiinţifică. Această bază de date cuprinde numai revistele cotate ISI. Derwent Innovations Index cuprinde date despre brevete şi invenţii înregistrate în 41 de ţări, inclusiv România.