BAC special pentru absolventii din promotiile anterioare

Şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, a informat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă că prin Ordinul MECTS nr. 3142/2010 au fost aprobate calendarul şi metodologia specială de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a examenului de certificare a calificării profesionale pentru promoţiile anterioare anului 2010. Astfel, examenul de bacalaureat pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2010, se va desfăşura în două sesiuni, în perioadele 31 mai-8 iulie şi respectiv 23 august – 9 septembrie; pentru prima sesiune înscrierile se fac în perioada 24-26 mai, iar pentru a doua sesiune, perioada 5-9 iulie.

Înscrierea candidaţilor se face prin fişă tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, pe baza actelor prezentate de aceştia: certificate de naştere şi după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă şi adeverinţă cu notele la care solicită recunoaşterea probelor.

În situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia judeţeană. „Fiecare se înscrie la liceul unde a terminat. Dacă provine din alt judeţ atunci va fi arondat la un liceu. Aceştia puteau să se înscrie şi în luna decembrie odată cu absolvenţii actualei promoţii. Dacă au dat proba de competenţă la română acum, nu vor mai da atunci. Dacă nu au susţinut-o săptămâna trecută, o vor putea susţine în toamnă”, a ţinut să precizeze Petru Carcalete.

Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare se face numai la solicitarea scrisă a candidatului, în momentul înscrierii acestuia, în conformitate cu metodologia de examen, şi numai la disciplinele susţinute ce coincid cu disciplinele pe care absolvenţii promoţiei 2010 au dreptul să le susţină în cadrul examenului de bacalaureat 2010, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite.
În luna decembrie 2009, la bacalaureat s-au înscris 6.678 de candidaţi din promoţia curentă la care se mai adaugă 73 de candidaţi din promoţiile anterioare.