Din nou se interzic colectele de fonduri la BAC, dar „folclorul” arata contrariul

În fiecare an, în presa locală suceveană au apărut articole prin care erau prezentate, la modul general cazuri de elevi absolvenţi de clasa a XII-a, care spuneau că au putut copia la examenul de bacalaureat şi au dat în plic diferite sume de bani unor supraveghetori. Şi de fiecare dată, acest aspect a deranjat conducerea IŞJ Suceava. „În folclor se spun multe, dar nimeni nu îşi asumă răspunderea de a spune ceva concret. Nu putem să culpabilizăm toţi profesorii pentru câţiva. Eu vreau, şi cred că profesorii din învăţământ sunt oneşti şi buni profesionişti. Dacă există o asemenea faptă nu trebuie păstrată tăcerea ci trebuie spus. Nu noi verificăm, dar dacă există lucruri concrete care ne sunt aduse la cunoştinţă sesizăm organele abilitate. E păcat să dăm blam pe tot corpul didactic pentru că cineva nu îţi face treaba”, declara adjunctul IŞJ Suceava, Vasile Monacu.

Şi pentru examenul din acest an Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului atrage atenţia că respectarea metodologiei de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea acestui examen. Astfel, se interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea unor beneficii sau a protocolului pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.

Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infracţional, respectiv furnizarea soluţiilor problemelor, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări etc., care permit sau favorizează fraudarea examenului sau care au manifestări care atestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sunt sancţionate în conformitate cu prevederile metodologiei sau ale Codului penal. În astfel de cazuri, Comisia Naţională de Bacalaureat sau, după caz, comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va sesiza în scris organele de cercetare penală.

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în comisiile de bacalaureat, în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: observaţie scrisă, avertisment, diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni, destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare si de control din învăţământ, respectiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă. De asemenea, abaterile săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

Cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care nu îşi îndeplinesc corespunzător atribuţiile în comisiile de bacalaureat, care manifestă neglijenţă sau încalcă prevederile prezentei metodologii li se suspendă, pe o perioadă de 1-5 ani, dreptul de a participa la sesiunile următoare ale examenului de bacalaureat. Decizia privind suspendarea dreptului de participare a acestor cadre didactice în comisiile de examen ale sesiunilor ulterioare este luată de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti sau, după caz, de Comisia Naţională de Bacalaureat.