Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava nu se afla in pericol

Membrii PD-L din Comisia învăţământ, cercetare, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor s-au întâlnit, duminică, în vederea prezentării şi discutării amendamentelor, precum şi a observaţiilor referitoare la forma textului, ca urmare a propunerilor venite din partea profesorilor, sindicatelor, asociaţiilor de părinţi, de elevi şi studenţi, a altor categorii interesate în reforma educaţiei.

„Ca profesor universitar şi prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare”, dar şi în calitate de deputat în Colegiul Uninominal nr.1, Suceava, am înaintat o serie de observaţii referitoare la educaţia timpurie şi învăţământul preşcolar, ca verigă de bază într-un sistem ce promovează principiul educaţiei pe tot parcursul vieţii. De asemenea, am dezbătut câteva articole din noul Proiect al Legii Educaţiei Naţionale ce vizează învăţământul superior. În acest sens, am propus ca universităţile publice să poată fuziona doar opţional şi în baza unei legislaţii secundare care să precizeze modul de realizare a unor eventuale comasări”, declară prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, deputat PD-L de Suceava.

Potrivit acesteia, singurul criteriu obiectiv în realizarea ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor româneşti trebuie să rămână calitatea pregătirii studenţilor în vederea unei optime incluziuni sociale şi angajări pe piaţa muncii, condiţiile oferite de universitate în vederea atingerii standardelor de calitate în formarea specialiştilor. Din acest punct de vedere, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu consideră că Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava nu se află în pericol.

Aceasta doreşte ca perioada de intense dezbateri a Proiectului Legii Educaţiei Naţionale în cadrul Parlamentului să fie folosită pentru întărirea dialogului constructiv între toţi oamenii de bună credinţă, între instituţiile statului şi partidele politice, în egală măsură interesate de modul cum vor fi educaţi copiii şi tinerii într-o ţară membră a Uniunii Europene. „Cred că spiritul şi principiile fundamentale ale noii Legi a Educaţiei Naţionale sunt ceea ce trebuie pentru viitorul şcolii româneşti. Participarea la finalizarea acestui text constituie cel mai important proiect personal în calitatea mea de deputat”, arată prorectorul universităţii sucevene.