Noul BAC intra in vigoare de la anul, iar admiterea la liceu peste 2 ani

După ce a întors cu susul în jos sistemul de învăţământ, Ministerul Educaţiei, vine cu precizări privind termenele de intrare în vigoare a măsurilor propuse în noua Lege a Educaţiei. Astfel, cele mai importante măsuri pe care la propune noua Lege a Educaţiei Naţionale nu vor intra imediat în vigoare, ci vor fi introduse gradat „tocmai pentru a nu bulversa sistemul naţional de învăţământ”.

Măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu anul 2013. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu anul 2012, iar admiterea la liceu începând cu anul 2013.

La data intrării în vigoare a acestei legi, tot personalul didactic calificat, titular, devine titular al unităţii de învăţământ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

În ce priveşte învăţământul superior, alegerea rectorului şi a structurilor de conducere din instituţiile de învăţământ superior se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi, începând cu anul 2012. Procedurile pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior prevăzute de noua lege se vor aplica începând cu anul 2011. Doctoranzii care au fost admişi la studiile doctorale înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi finalizează studiile doctorale în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data admiterii acestora la studii.

În termen de 12 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare acesteia.