Proiect scolar sucevean, exemplu de buna practica la nivel european

Un proiect realizat de Inspectoratul Şcolar Suceava este luat de exemplu pentru a fi prezentat mai multor ţări din Europa. Este vorba despre proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci VETPRO al I.S.J. Suceava „Pregătirea formatorilor în scopul dobândirii de competenţe în domeniul educaţiei nonformale / FnonF” finanţat de Comisia Europeană şi desfăşurat în parteneriat cu Organización de Educación Comunitaria, O.N.E.C.O. – the Training Agency, Sevillia, Spania. Potrivit şefului IŞJ Suceava, Petru Carcalete, proiectul sucevean a fost solicitat să participe la proiectul de diseminare şi de bune practici CityM – Creative, Innovative and Transferable Methods in the Education and Training of Teachers and Training Staff, alături de alte două proiecte din România, desemnate de către Agenţia Naţională -Colegiului Naţional „Ion Minulescu” Slatina, judeţul Olt şi Consorţiul Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, Cluj.

Proiectul CityM se desfăşoară în perioada ianuarie 2010 – decembrie 2011 şi este implementat de un consorţiu de 13 Agenţii Naţionale pentru proiecte comunitare din Europa cu participarea a 12 ţări: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Germania, Lituania, Elveţia, Norvegia, Polonia, România, Suedia, Marea Britanie.

Din perspectiva criteriilor de calitate, stabilite la nivelul parteneriatului internaţional, cele trei proiecte din România au fost considerate bune practici şi vor fi incluse în ghidul parteneriatului internaţional. Astfel, în perioada 29-31 martie 2011 la Belfast (Marea Britanie – Irlanda) se desfăşoară un seminar tematic ce vizează discutarea rezultatelor preliminare ale proiectului şi dezvoltarea de propuneri şi recomandări adresate actorilor cheie din educaţie şi formare, în vederea unei mai bune integrări a rezultatelor proiectelor LLP (Lifelong Learning Programme) în practica educaţională şi în elaborarea politicilor educaţionale.

Petru carcalete a menţionat că, la acest seminar, au fost invitaţi să participe coordonatorii proiectelor desemnate exemple de bune practici din cele 12 ţări partenere, reprezentanţi ai agenţiilor naţionale coordonatoare ale programelor comunitare, reprezentanţi ai Consiliului Britanic.

Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci „Pregătirea formatorilor în scopul dobândirii de competenţe în domeniul educaţiei nonformale / FnonF” a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea competenţelor formatorilor pentru „Consiliere şi orientare” în vederea identificării strategiilor, metodelor şi instrumentelor specifice educaţiei formale şi nonformale pentru a fi aplicate în şcolile din judeţul Suceava.

Şeful IŞJ Suceava a explicat că proiectul a abordat o tematică de actualitate, educaţia nonformală în raport de complementaritate cu educaţia formală şi informală şi a oferit participanţilor, respectiv patru inspectori şcolari şi opt formatori în consiliere şi orientare, activităţi specifice pentru realizarea obiectivelor şi a rezultatelor acestuia: competenţe specifice educaţiei nonformale, Ghidul metodologic FnonF (formal – nonformal), cursuri de formare, blog – ul proiectului etc.

Ghidul metodologic “FnonF” se adresează coordonatorilor de programe şi proiecte educative din judeţ şi cuprinde strategii, metode, instrumente şi exemple de bună practică din cele două sisteme de învăţământ şi este structurat în trei capitole: Educaţia formală şi nonformală; Proiecte; Activităţi extraşcolare. Exemplele, modelele şi procedurile propuse în ghid vin în sprijinul cadrelor didactice, oferindu-le o viziune unitară referitoare la instrumentele folosite în activitatea educativă formală şi nonformală. Coordonator proiectului I.S.J. Suceava este inspectorul şcolar pentru educaţie permanentă, prof. Tatiana Vîntur.