Colegiul National de Informatica ”Spiru Haret” va fi vizitat de profesori si elevi din strainatate

Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” din Suceava va fi vizitat în perioada 23-29 aprilie 2012, de un număr de 31 de profesori și elevi din Spania, Grecia, Turcia și Polonia, informează într-un comunicat de presă, directorul colegiului sucevean, prof. Virginel Iordache.

Potrivit acestuia, vizita face parte din proiectul multilateral “Comenius Life is a scene, let’s create our play!”, proiect ce are ca perioadă de desfăşurare august 2010 – iulie 2012. Proiectul are ca parteneri școli din Spania, Turcia, Grecia, Polonia și Austria.

La nivelul Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret”, proiectul este coordonat de directorul instituţiei, Virginel Iordache și de profesoarele Daniela Rotaru Diana și Rusu.

“Proiectul are ca temă principală împletirea educației ecologice cu teatrul. Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste şi cele umaniste, în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice dacă nu sunt strâns legate de activităţile practice. Educația ecologică studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. Ea trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa comportamentului lor asupra calităţii mediului. Educația ecologică se bazează pe cunoştinţe referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei societăţi durabile.

Teatrul, pe de altă parte, îi ajută pe elevi să-şi dezvolte atenţia distributivă, memoria, gândirea, imaginaţia şi vocabularul. Cunoştinţele elevilor cunosc un salt calitativ, se trezeşte curiozitatea, interesul, se nasc sentimente, se formează atitudini, elevii îşi autoeducă stăpânirea de sine, perseverenţa, curajul şi spiritul de răspundere. Prin teatru, copiii timizi îşi înving treptat teama, devin mai siguri pe ei, citesc şi memorează, interpretează un rol, se transpun într-un personaj şi-l îndrăgesc, contopindu-se sufleteşte cu acesta, iar bucuria propiului succes îi face încrezători în forţele lor. Activitățile îi apropie pe copii, îi ajută la formarea comportamentului de echipă, îi învaţă să ţină seama de ceilalţi colegi. Teatrul înlătură individualismul şi egoismul ce se manifestă la elevii care provin din familii cu un singur copil, dezvoltând în acelaşi timp colaborarea între elevi”, explică Virginel Iordache în documentul citat.

El mai precizează că întâlnirea din România este ultima din cadrul acestui proiect.

“Profesorii implicaţi în proiect au luat parte la întâlniri în – Austria, Spania, Polonia, Turcia și Grecia. În cadrul vizitelor de proiect, profesorii și elevii au fost implicați în diferite activități pe tema mediului înconjurător. Elevii, împreună cu profesorii, au pregătit piese de teatru în care au vorbit despre problemele cu care se confruntă mediul înconjurător. De asemenea, elevii au redactat și interpretat chestionare în care au vorbit despre reciclare, folosirea energiei alternative în schimbul celei tradiționale, biodiversitate, poluarea aerului și transport. S-au realizat prezentări în power point în care au fost subliniae principalele probleme cu care se confruntă orașele noastre. Fiecare țară a trebuit să-și pregătească un târg al tradițiilor populare. De asemenea, fiecare elev a trebuit să-și realizeze un costum din materiale reciclabile. Elevii au realizat un album cu imagini sugestive din natură”, arată Virginel Iordache.

El este de părere că activitățile desfășurate și informațiile primite în decursul acestor vizite au avut un caracter educativ și au fost de un real ajutor profesorilor și elevilor. “Elevii sunt în general interesați să participe la activități care să îi determine să se concentreze, să-i stimuleze să fie creativi și să le ofere posibilitatea de a-și pune în evidență bagajul de cunoștințe”, apreciază Iordache.

El mai arată că pe parcursul vizitelor, elevii au fost găzduiți de familiile elevilor din strănătate, lucru ce le-a dat posibilitatea de a-și exersa și îmbunătăți competențele ligvistice. Această experiență i-a pus în contact direct cu oameni, culturi și civilizații diferite.

“Toate activităţile realizate în cadrul acestor mobilităţi au un caracter formativ deoarece dezvoltă cadrelor didactice implicate competenţe digitale, civice şi lingvistice. Implicarea în diferite proiecte europene contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, dar şi a propriei instituţii de învăţământ. Considerăm că aceste experienţe constituie modele de urmat pentru cei care doresc să completeze aplicaţiile pentru obţinerea finanţării din partea Uniunii Europene pentru asemenea proiecte de colaborare educativă cu diferite instituţii de învăţământ din Europa.

La sfârșitul acestor vizite, elevii și profesorii au dobândit o altă viziune pentru promovarea educației europene, lărgindu-și orizontul și îmbunătățindu-și capacitatea de a comunica într-o limba de circulație internațională. Nu poți fi un cadru didactic modern și eficient fără a avea o deschidere europeană. Acest proiect nu ar fi existat fără interesul și sprijinul financiar al Comisiei Europene din cadrul Programului Sectorial Comenius, al Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții”, a evidenţiat directorul Colegiului de Informatică “Spiru Haret”, Virginel Iordache.