Concurs national interdisciplinar la Colegiul Militar „Stefan cel Mare” din Campulung Moldovenesc

Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc va găzdui în perioada 18-20 mai 2012, etapa naţională a concursului interdisciplinar de literatură română – religie, informează într-un comunicat de presă, Laura Hacman, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.

Potrivit acesteia, la etapa naţională ce urmează a fi susţinută la Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, vor participa 172 de elevi din 40 de judeţe ale ţării, însoţiţi de 43 de profesori.

„Concursul, aflat la cea de-a doua ediţie, iniţiat şi coordonat de către IŞJ Suceava, se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu capabili de performanţă în domeniul interdisciplinar literatură română – religie şi se desfăşoară în conformitate cu precizările din Calendarul concursurilor naţionale şcolare cu finanţare MECTS – anul şcolar 2011-2012.

Interferenaţa celor două discipline – literatura română şi religia – prefigurează o schimbare conceptuală a unor astfel de activităţi educative, deoarece impune abordări pe măsura deschiderii către interdisciplinaritate.

În consens cu obiectivul său central, concursul oferă elevilor prilejul de a aborda simultan, dintr-o perspectivă plurală, conţinuturile de literatură română şi de religie, constituindu-se în cadrul afirmării spiritului reflexiv, a originalităţii elevilor, a credinţei în valorile noastre culturale şi spirituale.

Prin tematica şi bibliografia propuse, concursul deschide spiritul către experienţe culturale diverse, invită la reflecţie, la autocunoaştere, oferind, de asemenea, posibilitatea participanţilor de a fi părtaşi la bogata zestre a culturii, istoriei şi credinţei neamului românesc ce definesc identitatea noastră”, se arată în documentul citat.

Potrivit aceleiaşi surse, concursul a fost proiectat pe două secţiuni tematice, la care pot concura elevii de gimaziu, respectiv de liceu, indiferent de clasă: Secţiunea tematică pentru gimnaziu – Lumea între sacru şi profan – nivelul claselor V-VI, nivelul claselor VIIVIII şi Secţiunea tematică pentru liceu – Hermeneutica textelor sapienţiale – nivelul claselor IX-X, nivelul claselor XI-XII.

„Comisia centrală a concursului, desemnată prin decizia MECTS are ca preşedinte de onoare pe ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

Etapa finală a acestei competiţii interdisciplinare va consta în susţinerea unei probe scrise, având următoarea structură: Subiectul A (2 ore): Partea I evaluează competenţele specifice deţinute de candidaţi la limba şi literatura română şi religie, pornind de la un text sau fragment de text literar care tratează problematica secţiunii*, selectat cu respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor. Punctajul maxim acordat – 40 de puncte. Partea a II-a evaluează competenţele specifice deţinute de candidaţi la limba şi literatura română şi religie, pornind de la un text nonliterar care tratează problematica secţiunii*, selectat cu respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor. Punctajul maxim acordat – 20 puncte.

Subiectul B (1 oră): Subiectul vizează abordarea mesajului imaginii plastice (canonice/artistice) din perspectivă semiotică şi analiza simbolului, ca icon. Subiectul evaluează capacitatea de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare evidenţiată în redactarea unui text literar/nonliterar despre/pornind de la o imagine plastică* pe care elevii o vor primi pe suport tipărit, color, format A4, în care este simbolizată relaţia dintre sacru şi profan*. Punctajul maxim acordat – 30 puncte. 10 puncte se acordă din oficiu Total – 100 de puncte; *textele-suport vor fi selectate atât din literatura populară, cât şi din literatura cultă; **imaginile plastice propuse spre interpretare pot fi selectate din iconografie, din arta plastică de inspiraţie sacră sau pot fi fotografii artistice cu mesaj adecvat specificului acestui concurs.

Privit din perspectiva implicaţiilor formative pe care le are concursul, a abordării interdisciplinare, cu încărcătură culturală şi cu efect în valorificarea dimensiunii sociale a comunicării, concursul respectă spiritul noii legi a învăţământului, reprezentând un catalizator al formării şi manifestării personalităţii individuale în raport cu personalitatea colectivă, al conştientizării interacţiunii dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană”, mai precizează Laura Hacman în comunicatul de presă.