Calitatea educatiei prin arta

felicitari eugen lovinescu Prof.  Gabriela Budeanu

Prezentul proiect a luat naştere din dorinţa de a înlătura barierele ce apar în procesul de relaţionare a elevilor. Acest proiect cuprinde activităţi în cadrul cărora elevii sunt orientaţi către actul de creaţie artistică.

Scopul activităţilor proiectului este legat de afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al elevilor prin familiarizarea acestora cu tehnica de utilizare instrumentelor de lucru specifice artei de a rula hârtia.

Obiectivele principale pun în valoare dezvoltarea inteligentei emotionale, stimularea creativităţii participanţilor, socializarea şi culturalizarea elevilor, dezvoltarea capacitatăţii de exprimare, dezvoltarea perceptiilor si reprezentărilor vizuale, facilitarea creșterii sociabilității și a adaptării în societate.

Activităţi şcolare şi extraşcolare ale proiectului au presupus conceperea şi mediatizarea acestuia în rândul elevilor, al instituţiilor implicate, încheierea de parteneriate, realizarea şi pregătirea lucrărilor specifice anumitor evenimente/sărbători, realizarea de expoziţii cu lucrările elevilor şi participarea la concursuri şcolare.

Iniţiativa derulării acestui proiect educaţional a fost determinată de dăruirea muncii elevilor Colegiului ,,Vasile Lovinescu’’ Fălticeni, membrii ai Clubului Quilling ,,Suntem mici dar facem lucruri mari’’ care au dezvoltat un parteneriat cu elevii Şcolii Gimnaziale ,,Al.I.Cuza’’ Fălticeni, acţiune ce s-a concretizat în prima expoziţie quilling realizată în octombrie 2012 la Biblioteca ,, Eugen Lovinescu’’ din Fălticeni datorită bunăvoinţei doamnei bibliotecar Nicoleta Hoştinaru ce avut amabilitatea de a ne sprijini activitatea în calitate de partener permanent. Activităţile parteneriatului local s-au materializat în realizarea unor schimburi de experienţă care au avut ca finalitate alcătuirea decoraţiilor specifice sărbătorilor de iarnă (elevii celor două şcoli deveniţi membri permanenţi ai clubului quilling au creat felicitări pe care le-au oferit în dar părinţilor de Crăciun), au realizat o expoziţie tematică ,,Valentine’s Day’’ amplasată pe holul principal al colegiului nostru, au creat tablouri cu tema Copacul în viziunea mea, dovedindu-şi măiestria şi imaginaţia devenind apoi voluntari şi parteneri la programul internaţional LeAF coordonat de CCDG Bucureşti  cu titlul ,, Copacul eterna alinare’’.

Şi acţiunile au continuat: felicitări dedicate mamei, lucrări pentru concursuri şcolare, mărţişoare şi decoraţiuni pentru sărbătorile pascale.

 Parteneriatul nostru a căpătat o nouă valoare prin închegarea unor relaţii cu elevii din judeţul Iaşi comuna Buhalniţa de la Şcoala Gimnazială ,, Nicolae Iorga’’ copii pasionaţi de pictură şi nu numai. S-au realizat vizite reciproce, s-au exemplificat detaliile parteneriatului, s-au pus bazele unor prietenii şi s-au creat legături trainice între cele două şcoli. Dintre cei care au făcut parte din echipa de proiect se pot aminti profesorii Gabriela Budeanu ca profesor coordonator al întregului proiect, Pintilie Laura un susţinător al ideii de frumos care a fost alături de noi încă de la primii paşi ai implementării clubului quilling in şcoală, Creţu Monica care ne-a susţinut material la una dintre campaniile noastre cu ajutorul căreia am putut să ne procurăm aparatul de franjurat şi o parte a materialului pentru decoraţiunile de Crăciun,  Melniciuc Antoneta ce se remarcă prin aportul adus pentru creşterea numerică a colectivului clubului quilling, Vasilache Maria, ca partener la proiect din partea Şcolii Gimnaziale ,, Al.I.Cuza’’ Fălticeni reprezentată de dir. pof.Ilincăi Daniela, Gabriela Matei din partea Şcolii Gimnaziale ,,Nicole Iorga’’ Buhalniţa reprezentată de dir. prof. Aioanei Vasile în calitate de partener. Un sprijin important l-am primit anul acesta din partea domnului director profesorul Gabriel Matei care a fost impresionat de măreţia lucrului mâinilor elevilor pe care îi veghează zi de zi, care a fost alături de noi la expoziţia tematică SFĂRŞIT DE TOAMNĂ, asigurându-ne de tot sprijinul său în derularea activităţilor noastre, promisiuni care s-au şi concretizat.

Şi pentru ca efortul să nu rămână la nivelul manifestărilor locale am încercat propunerea proiectului nostru la nivel interjudeţean.Ca atare două dintre acele şapte activităţi ale noastre au fost propuse şi aprobate în Calendarul Activităţilor Educative interjudeţene pentru anul 2013, poziţia 3, secţiunea C:  activitatea numărul cinci cu tema Primăvara în ochi de copil şi activitatea numărul şapte cu tema Hristos a Înviat!

S-au inscris pentru cele două secţiuni ale proiectului cuprins în CAJ-2013 un număr de 11 şcoli care şi-au trimis la concurs cele mai reuşite realizări ce au respectat tematica, modalitatea şi tehnica de lucru, condiţiile concursului:

 

Şcoala Gimnazială ,,Al.I.Cuza’’ Fălticeni

Prof. Vasilache Maria-partener proiect

dir.prof. Ilincăi Daniela-colaborator proiect

Şcoal Gimnazială Stănceni

Prof. Bicăjan Elvira-Olga

Prof. Krocse Minodora

Şcoala Gimnazială ,,Uruguyai’’

Sector 1 Bucureşti

Prof. Marcu Ioana -Georgiana

Colegiul ,Andronic Motrescu’’ Rădăuţi

Prof. Donisan Anca

Prof. Perta Sofrona

Grădiniţa cu Program Prelungit,, Floare de colţ’’

Prof. Ana Aurelia

CSEI Orizont Oradea

Prof. Ovanescu Oana

Colegiul Tethnic ,,Gh. Balş’’ Adjud

Prof. Feraru Anca

Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida’’ Constanţa

Prof. Stanciu Violeta

Şcoala Gimnazială ,,Krystyna Bochenek’’ Poiana Micului  Suceava

Prof. Rotundu Otilia

Şcoala Gimnazială Oniceni

Prof.Samson Iulia

Colegiul ,, Vasile lovinescu’’ Fălticeni

Prof. Budeanu Gabriela

Prof. Creţu Monica

Prof. Melniciuc Antoneta

 Toate lucrările s-au evidenţiat prin frumuseţe, lucru îngrijit, imaginaţie şi creativitate.

Pasiunea pentru arta rulării hârtiei a pus în valoare spiritul de echipă, de competiţie şi cooperare. La final putem afirma că activitatea proiectului nostru la nivel local şi regional a avut succesul scontat şi a dezvoltat dăruirea în munca elevilor. Diseminarea activităţilor cubului quilling şi implicit a proiectului se regăseşte în paginile publicaţiei Calitatea educaţiei prin artă, identificată prin ISBN 978-973-0-14952-4 şi a fost realizată şi în cadrul festivităţilor dedicate zilelor şcolii 6-7 iunie 2013. Iată şi premiile noastre:

 

NR.CRL

ŞCOALA

COORDONATOR

NUME/PRENUME ELEV

CLASA

PREMIU

1.

Şcoal Gimnazială Stănceni

BICĂJAN ELVIRA-OLGA

UJICĂ DARIUS

DUŞA ANDREEA

OPREA DANIELA

CL PREGĂTITOARE

Premiul II

KROCSE MINODORA

MOLDOVAN RALUCA

TOCHEŞ ANDREI

TOCHEŞ ANDREI

STAN DELIA

BUCUR ALIN

MOLDOVAN LARULA

JÎNGAN RALUCA

STAN DELIA

HÂRLĂU MIRABELA

HÂRLĂU MIRABELA

NUŢ IONUŢ

MIHALI LUMINIŢA

MIHALI LUMINIŢA

Menţiune

2.

Şcoala Gimnazială ,,Uruguyai’’

Sector 1 Bucureşti

MARCU IOANA -GEORGIANA

ENEOTESCU ERIN ADINA

MAN ANDREI 2TEFAN

ŞTEFAN MATEI ALEXANDRU

GRUPA MARE

Menţiune

3.

Colegiul ,Andronic Motrescu’’ Rădăuţi

DONISAN ANCA

HOTOPILĂ EVELINA

ONUFREI MIHAI

HURJUI ALEXANDRA

PINTILIE ILEANA

a XII-a

Laureat

PERTA SOFRONA

PASCARIU MARIA

MOLOFEI ALEXANDRA

FLOAREA PAULA

HAUREŞ CRISTINA

a X-a

Laureat

4.

Grădiniţa cu Program Prelungit,, Floare de colţ’’

ANA AURELIA

CIRCO VLAD

CARDOŞ ROBERT

PETREAN DENIS

BOGLEA MIHAI

CĂLĂMAR AMALIA

DUBINĂ ALEXANDRU

BĂD MĂDĂLINA

GRUPA MIJLOCIE

Premiul I

5.

CSEI Orizont Oradea

OVANESCU OANA

LAKATOŞ CRISTINA

GABOR GABRIEL

SZILAGHI KARRILA

SZILAGHI ROSALINDA

I

Premiul II

SOLOMIE SILVIU

IACOBESCU ANDREI

GRUPA MICĂ

Premiul II

6.

Colegiul Tethnic ,,Gh. Balş’’ Adjud

FERARU ANCA

DAMIAN MĂDĂLIN

UNGUREANU ANDREEA

SPENCHIU CRISTINA

a X-a

Premiul II

7.

Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida’’ Constanţa

STANCIU VIOLETA

COSTAN MIHAI ANDREI

a X-a

Premiul I

Premiul III

8.

Şcoala Gimnazială ,,Krystyna Bochenek’’ Poiana Micului Suceava

ROTUNDU OTILIA

BALAC CRISTINA

BOCA ELISABETA

LEHOŢCHI BOGDAN

I

Menţiune

9.

Şcoala Gimnazială ,, Al.I.Cuza’’ Fălticeni

Vasilache Maria

Buculei Simina

Radu Claudia

Moşneagu Cristina

Dochia Angelica

aIII-a

Premiul I

10.

Colegiul ,, Vasile Lovinescu’’ Fălticeni

Budeanu Gabriela

Coroliuc Dana

Ţega Daniela

Nistor Gabriela

Adumitresei Elena

Premiul I

11.

Şcoala Gimnazială Oniceni

Samson Iulia

Nitu IoanaBoţan Ioana

Timosfe Ioana

a VII-a

a VI-a

Premiul I