Autoritatile sucevene pregatesc inceperea anului scolar. Din cauza datoriilor catre firmele de constructii, unele scoli modernizate nu se pot deschide

În anul şcolar 2013-2014 în judeţul Suceava vor  funcţiona 822 de unităţi şcolare (181 în mediul urban şi 641 în mediul rural), dintre care 220 cu personalitate juridică şi 641 structuri arondate acestora, se arată într-o informare a ISJ Suceava prezentată în Colegiul Prefectural.

Datorită reducerii numărului de copii, faţă de anul şcolar anterior în reţeaua şcolară a judeţului nu se mai regăseşte Grădiniţa cu Program Normal Ţarna Mare.

inaug scoala Poiana Micului 4

Planul de şcolarizare al judeţului Suceava în noul an şcolar cuprinde:- 913 grupe în învăţământul preşcolar (20.098 preşcolari);- 1663 clase în învăţământul primar (34.103 elevi), dintre care 343 pentru clasa pregătitoare (6390 elevi);- 1505 clase în învăţământul gimnazial (32.069 elevi);- 291 clase în învăţământul liceal (8148 elevi);- 43 clase în învăţământul profesional (1204 elevi).

Conducerea ISJ Suceava preconizează ca cel mai târziu, în data de 5 septembrie încadrarea cu personal didactic la nivelul judeţului Suceava să fie finalizată, luând în considerare şi posibilitatea acordării şi după data de 1 septembrie, a posturilor rămase neocupate, precum şi a fracţiunilor de catedră, la plata cu ora, titularilor sistemului naţional de învăţământ, cadrelor didactice pensionate, precum şi specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare sau personalului angajat în alte domenii de activitate.

În ceea ce priveşte lucrările la investiţii, reparaţii capitale, reabilitări, utilităţi şi consolidări în judeţul Suceava sunt deschise în prezent 110 obiective de investiţii cu o valoare iniţială de 233.000.000 lei şi o valoare actualizată de  246.420.000 lei.

Întrucât în anul 2013 nu au fost alocate fonduri, la niciunul dintre obiective nu se derulează lucrări în prezent.  Există lucrări executate şi neplătite până la 31.12.2012, în valoare de 12.926.000 lei, iar suma necesară finalizării obiectivelor este de 163.527.000 lei.

În unele situaţii, neachitarea datoriilor către constructori împiedică darea în folosinţă a obiectivelor realizate şi utilizarea acestora.

Astfel, în aceste situaţii se află o unitate şcolară cu 12 săli de clasă în municipiul Rădăuţi (valoarea datoriilor 3.735.000 lei);- Şcoala Gimnazială “Artur Gorovei” Buneşti (valoarea datoriilor 16.000 lei);- Şcoala Gimnazială “Nicolae Labiş” Mălini  (valoarea datoriilor 41.000 lei);- Grădiniţa cu Program Normal Pătrăuţi (valoarea datoriilor 200.000 lei);- Grădiniţa cu Program Normal Udeşti (valoarea datoriilor 150.000 lei);- Şcoala Gimnazială Calafindeşti  (valoarea datoriilor 600.000 lei);- Şcoala Gimnazială Capu Codrului  (valoarea datoriilor 175.000 lei).

Alte situaţii de neplată a datoriilor către constructori au condus la litigii, finalizate cu sentinţe judecătoreşti de executare – înfiinţarea popririi pe conturile beneficiarilor la Rădăuţi, Capu Cîmpului, Păltinoasa, Neagra Şarului.

 Conducerea ISJ Suceava mai arată că în procent de 80%  unităţile şcolare din judeţ au realizat până în prezent  lucrări de igienizare a spaţiilor, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare începerii anului şcolar, constând în lucrări de văruit, vopsit, curăţarea pardoselilor,  parchetare, lambrisare, reparaţii de mobilier şi sobe etc. De asemenea, lucrările de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare sunt planificate pentru a fi realizate cu firme specializate, în limitele fondurilor alocate, la începutul lunii septembrie. În unele situaţii, contribuţiile pentru executarea lucrărilor au fost suportate de către autorităţile locale, care au alocat fonduri pentru construcţii, reabilitări, extinderi, grupuri sanitare şi reparaţii (ex. Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Fălticeni, Rîşca, Dorna Candrenilor, Coşna, Cajvana, Adâncata, Siminicea, Putna).

 În funcţie de fondurile alocate, în special la nivel local, pe parcursul anului şcolar şi perioada verii au continuat lucrări de modernizare/ dotare/ amenajare a spaţiilor şcolare la următoarele unităţi: Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava (sala de gimnastică), G.P.N. “Pinocchio” Suceava (înlocuire şarpantă şi instalaţie electrică), Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” Suceava (săli de clasă, cabinete, laboratoare şi cantină), Şcoala Siminicea (construire grupuri sanitare, parchetarea sălilor de clasă), Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus (reabilitare acoperiş, central termică, înlocuire tâmplărie la 3 corpuri de clădire), Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Fălticeni şi Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni (reabilitare instalaţie electric şi reparaţii spaţii şcolare şi administrative), Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni (modernizare internat, înlocuire tâmplărie la corpul C, reabilitare sală de sport), Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni (reabilitare sală de sport), Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni (reabilitare acoperiş, înlocuire tâmplărie) Şcoala Gimnazială Rîşca (extindere clădire pentru grupuri sanitare şi spaţiu centrale termice), Şcoala Gimnazială “George Voievidca” Câmpulung Moldovenesc (reparaţii acoperiş, reabilitare holuri), Şcoala Gimnazială “Teodor Ştefanelli” Câmpulung Moldovenesc (reabilitare grupuri sanitare şi holuri), Şcoala Gimnazială Coşna (lucrări de modernizare la corpul principal de clădire), Şcoala Gimnazială “Nicolae Labiş” Mălini (amenajare grupuri sanitare interioare), Şcoala Gimnazială Dorna Arini (amenjare sală sport), Şcoala Gimnazială Crucea (înlocuire acoperiş), Şcoala Primară Vadu Negrilesei – Stulpicani (reparaţii capitale), Liceul Tehnologic Cajvana (modernizare spaţii şcolare la două corpuri de clădire), Şcoala Gimnazială „Iogu Toma” Vama (lucrări de reparaţii la corpul principal al şcolii), Şcoala Gimnazială Ion Şuhane” Frumosu (amenajare grup sanitar).

În mod excepţional se remarcă situaţiile următoare:

–           Vicovu de Sus, pentru Şcoala Gimnazială Nr.3, unde Primăria a achiziţionat un teren ce va fi pus la dispoziţie pentru construcţia unei baze sportive (sală de sport, teren de sport);

– Dorna Candrenilor, unde Primăria a alocat fondurile necesare pentru construcţia unei noi clădiri de gădiniţă.

            Faţă de anul şcolar precedent, rămân în continuare dificultăţi în asigurarea funcţionalităţii spaţiilor şcolare la unităţile şcolare având în derulare obiective de investiţii: Şcoala Gimnazială Adâncata, Şcoala Gimnazială Feteşti, Şcoala Gimnazială Hânţeşti, Şcoala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială Păltinoasa, Şcoala Gimnazială Bucşoaia, Şcoala Gimnazială Frasin.

Unităţile şcolare incluse în proiecte de reabilitare care au fost închise total în anul şcolar anterior au în curs  demersuri pentru funcţionare în spaţiile proprii (Gura Putnei –  amenajarea a două săli de clasă pentru funcţionare în două schimburi şi Grăniceşti – recepţia lucrărilor).

La  Şcoala Primară Plopi lucrările au fost executate în procent de 50%, elevii urmând a fi transportaţi în continuare la Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdăneşti.

În acest an şcolar, Şcoala Primară Ciumuleşti, structură a Şcolii Gimnaziale Vadu Moldovei a intrat într-un proiect de reconstrucţie, fiind închisă, cei 45 de elevi urmând a fi transportaţi la şcoala de centru.

Se menţin ca exemple de funcţionare în spaţii improprii, în condiţiile unei cifre mari de şcolarizare (Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni) sau datorită nealocării fondurilor la unele lucrări de reabilitare (Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Rădăşeni),  a unor situaţii de retrocedări, închirieri, spaţii degradate etc. (Şcoala Gimnazială Basarabi – Preuteşti, GPN Probota,  Clubul Copiilor şi Elevilor Gura Humorului, G.P.N. Nr.1 Berchişeşti, Şcoala Primară Hreaţca – Pleşeşeti, Şcoala Primară, G.P.N. Nr. 1 şi 2 Hîrtop, G.P.P. „Căsuţa Piticilor” Cîmpulung Moldovenesc).

Nicio unitate şcolară nu a semnalat probleme în asigurarea combustibilului pentru încălzirea unităţilor şcolare. Problemele transmise de către unele unităţi se referă însă, mai ales, la aspecte de altă natură, cum ar fi inexistenţa posturilor de fochişti (Şcoala Gimnazială Satu Mare – 3 centrale termice şi un singur muncitor şi Şcoala Gimnazială Burla) sau deficienţe în funcţionarea centralelor (Şcoala Gimnazială Frasin şi Şcoala Gimnazială Nr.2 Vicovu de Jos).

 Din unele informări ale unităţilor şcolare rezultă şi probleme de dotare cu material didactic sau mobilier şcolar, fiind necesare achiziţii, în condiţiile în care acesta este uzat sau insuficient, în raport cu efectivele de elevi (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broşteni, Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni).

În ceea ce priveşte asigurarea transportului şcolar în localităţile dotate cu microbuze şcolare, judeţul Suceava are în dotare  90 de microbuze şcolare, din gama FIAT şi FORD, din loturile repartizate de MECTS, începând cu anul 2006. Majoritatea acestora sunt utilizate pentru transportul elevilor din localităţile în care nu funcţionează unităţi şcolare sau nu sunt organizate diferite niveluri de şcolarizare.

În anul 2013 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava a întocmit şi transmis Ministerului Educaţiei Naţionale, necesarul de microbuze pentru desfăşurarea în bune condiţii a transportului şcolar, pe baza solicitărilor primite de la unităţile şcolare; astfel, potrivit situaţiei centralizate, în judeţul Suceava sunt necesare 31 de microbuze şcolare pentru unităţile din Baineţ – Muşeniţa, Liteni, Udeşti, Manolea – Forăşti, Pleşeşti – Vultureşti, Moldoviţa, Valea Moldovei, Horodnic de Jos, Şcheia, Dorna Candrenilor, Putna, Berchişeşti, Cornu Luncii, Iacobeni, Neagra Şarului, Siret, Milişăuţi, Gălăneşti, Moldova Suliţa, Ipoteşti, Rîşca, Burla, Vadu Moldovei, Adâncata, Staja, Dolhasca, Măriţei, Ilişeşti, Rădăuţi, Pîrteştii de Sus, Drăguşeni.

Unităţile dotate cu microbuze au semnalat aceleşi probleme din anul anterior care creează dificultăţi în asigurarea transportului şcolar :

– gradul ridicat de uzură, vechime în exploatare şi deteriorare continuă datorită drumurilor impracticabile parcurse în traseele pe care circulă;

– numărul mare de elevi transportaţi şi numărul mare de curse şi de kilometri parcurşi zilnic;

– inexistenţa posturilor de şoferi, determinând diferite forme improprii de utilizare a acestor maşini de către comunităţile respective, cum ar fi: personal din şcoală angajat pe alte posturi, angajarea unor persoane cu contract de prestări servicii de către primării sau angajări pe norme diminuate, în condiţiile unui program de normă întreagă.

Fondurile alocate judeţului Suceava de către M.E.N, în valoare de  769.000 lei pentru achiziţionarea manualelor şcolare pentru anul şcolar 2013-2014 au fost distribuite de Inspectoratul Şcolar, pe bază de contracte, către 25 edituri specializate, astfel ca, până la sfărşitul lunii august acestea să livreze cantitatea comandată.

În ceea ce priveşte autorizarea unităţilor şcolare din punct de vedere sanitar, dintre 822 de unităţi şcolare, 223 au autorizaţie de funcţionare, iar 599 sunt neautorizate (73%).

 Cu excepţia celor în curs de autorizare, care au realizat demersuri ce vor fi finalizate în luna septembrie, majoritatea unităţilor neautorizate din punct de vedere sanitar sunt în mediul rural, neîndeplinind reglementările în vigoare privind dotările de utilităţi ( grupuri sanitare, apă curentă, program într-un singur schimb la grădiniţe, compoziţia apei neconformă chimic şi bacteriologic, număr insuficient de cabine la grupurile sanitare, în raport cu efectivele de elevi, funcţionarea sălilor de clasă în clădiri cu regim de internat sau locuinţe sociale etc.). De asemenea, se menţin în lista şcolilor neautorizate, cele cu obiective aflate în reabilitare sau cu  lucrări de investiţii sistate.