Aproape 200 de locuri bugetate pentru programele de masterat, de la USV

masteratUniversitatea „Ştefan cel Mare” Suceava continuă programul de admitere pentru anul academic 2013-2014 cu sesiunea de toamnă. În vederea satisfacerii nevoilor de formare şi perfecţionare profesională a tinerilor, oferta USV cuprinde 47 de programe de studii de licenţă şi 36 programe de studii universitare de master, corespunzătoare celor şase domenii de cunoaştere: ştiinţe inginereşti, ştiinţe naturale, ştiinţe economice şi administrative, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale şi sănătate.

Potrivit prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector în cadrul instituției de învățământ superior, pentru sesiunea de admitere din septembrie 2013, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava propune absolvenţilor de liceu 125 locuri bugetate (din care 12 pentru etnicii români din Republica Moldova cu bacalaureat susţinut în România şi 5 pentru reprezentanţii etniei rromă) şi 1.232 locuri cu taxă la diverse programe de licenţă (din care 269 la învăţământ la distanţă).

Pentru programele de masterat, oferta cuprinde 190 de locuri bugetate şi 1.150 de locuri cu taxă, la care se adaugă un număr de 35 de locuri pentru românii de pretutindeni. Menţionăm că nu toate programele de masterat au derulat sesiune de admitere în luna iulie. Prin urmare, la aceste specializări, toate locurile sunt disponibile, astfel încât absolvenţii licenţiaţi în 2013, dar şi cei din anii anteriori, pot beneficia de şansa de a ocupa un loc fără taxă / cu taxă la programul de masterat ales.

Studiile doctorale în regim fără taxă pot fi urmate de 25 de tineri din România şi de 10 din afara ţării. De asemenea, la cele 14 domenii de doctorat au fost propuse şi 51 de locuri cu taxă.

“Sesiunea de admitere se va derula în perioada 5-12 septembrie 2013, înmatriculările realizându-se până în data de 20 septembrie. Pentru aflarea rezultatelor admiterii din iulie 2013 şi pentru informarea corectă referitoare la sesiunea din septembrie, vă invităm să consultaţi website-ul universităţii www.admitere.usv.ro”, transmite Mircea Diaconu.