“Economiseste pentru maine”, un nou proiect derulat la Colegiul “Vasile Lovinescu” Falticeni

Lovinescu

Anul şcolar 2013/2014 deschide elevilor Colegiului “Vasile Lovinescu” Fălticeni iniţiativa derulării unui proiect educativ la nivel internaţional, care şi-a găsit începuturile cu ani în urmă, în Eco-Schools. Proiectul intitulat “Economiseşte pentru mâine” este coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), membru cu drepturi depline al Fundaţiei Mondiale de Educaţie pentru Mediul Înconjurator (FEE), în cadrul Programului Mondial Eco-Schools.

Se are în vedere de către grupul managerial al instituţiei şi profesorii coordonatori, obţinerea titlului de Şcoală Eco şi a Steagului Eco. Titulaturile menţionate presupun realizarea unor activităti specifice educaţiei pentru mediu.

“Economiseşte pentru mâine” are în vedere una dintre temele impuse de coordonatorul naţional de proiecte, “Waste” (managementul deşeurilor). Având alături profesori de limba română şi limba engleză, diriginţi şi elevi, am putut stabili în urma unor dezbateri, următorul logo pentru activităţilor noastre: ,,Am încredere că te-ai implica şi tu!’’

Acest logo doreşte să pună în evidenţă dorinţa de implicare la nivel de şcoală, în sesizarea problemelor de mediu, precum şi rezolvarea acestora.

Primii paşi s-au realizat şi ne-au permis înscrierea în program.

Comitetul Eco a derulat şi primele activităti prevăzute în proiect: realizarea patrulelor de reciclare şi curăţenie, stabilirea zilelor de colectare a deşeurilor, stabilirea prioritătilor şi a responsabilităţilor fiecărui membru implicat. Nu s-ar fi putut realiza obiectivele propuse dacă nu l-am fi avut alături, ca de fiecare dată, pe domnul director Matei Gabriel, dar şi pe doamna Hortensia Dascălu, din partea Asociaţiei Părinţilor ,,Generaţii pentru Generaţii’’ a  Colegiului ,,Vasile Lovinescu’’. Merită adresate mulţumiri tuturor profesorilor implicaţi în derularea activitătilor, personalului auxiliar care ne-a oferit sprijin de specialitate.

Pe parcursul semestrului I s-au desfăşurat campanii de reciclare selectivă a deşeurilor, în urma cărora la nivel local, ca şi instituţie şcolară, ne-am aflat pe primul loc, iar în rândul claselor de elevi clasamentul arată că fruntaşi sunt bobocii de liceu din clasa a IX-a, Industrie alimentară B (diriginte prof. Bălan Elena) şi a IX-a Hotel A (diriginte, prof. Artenie Manuela).

Dorim ca activităţile viitoare să adune cât ai mulţi elevi şi profesori, să avem succesul scontat care să se materializeze prin obţinerea titulaturilor dorite.

Prof. Gabriela Budeanu, Colegiul ,,Vasile Lovinescu’’ Fălticeni