A N U N Ţ

 

A. Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 30,6 mii mc, din care:21,9 mii mc fond forestier de stat, 8,6 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT și _0.1_ mii mc fond forestier administrat proprietate privata la ocoalele silvice: Brosteni, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cirlibaba, Breaza, Pojorita, Stulpicani, Solca, Marginea, Putna, Malini, Rasca si Dolhasca,

 şi 

 B.  Organizarea licitaţiei masei lemnoase fasonate în volum total de 17,6 mii mc la ocoalele silvice: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Cirlibaba, Pojorita, Vama, Moldovita, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Falcau, Malini, Rasca, Falticeni, Dolhasca, Patrauti si Adincata.

Organizatorul licitaţiilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiilor:

A). 16 septembrie 2014, ora 9.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior

B). 16 septembrie 2014, ora 11.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă fasonată

Locul desfăşurării licitaţiiilor : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiilor: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei l