CNAS a demarat un proiect de evaluare a sistemului de asigurari de sanatate


Intră acum și în grupul de

“ Proiectul are o succesiune de etape pentru realizarea carora sunt antrenati 500 de salariati din sistem si urmareste esantionarea la nivel national. In acest sens, vor fi intervievati 5000 de beneficiari ai serviciilor medicale furnizate de sistem, vor fi instruiti coordonatorii teritoriali, se vor difuza materiale, instrumente de cercetare, se va desfasura ancheta de teren. In final, va fi redactat un raport de cercetare – cu concluzii pe baza carora CNAS va stabili directiile viitoare de actiune”, se arata in comunicatul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Suceava.

Obiectivul general al proiectului este de a identifica modalitatile de crestere a performantei sistemului de asigurari sociale de sanatate in perspectiva integrarii europene. De aceea, directiile de actiune ale CNAS vor fi centrate pe realizarea corelatiei intre nevoile si asteptarile asiguratilor, principiile sistemului de asigurari de sanatate si standardele Uniunii Europene in domeniu, avand ca rezultat direct cresterea gradului de satisfactie al asiguratilor.

Reamintim ca sistemul de asigurari sociale de sanatate functioneaza de la data de 1 ianuarie 1999, dar primele contracte de furnizare de servicii medicale au fost incheiate de catre casele de asigurari de sanatate la data de 1 octombrie 1999.

“ Deci, s-au implinit 5 ani de la aplicarea efectiva a principiilor instituite prin legislatia asigurarilor sociale de sanatate. In acest context, CNAS a initiat, la inceputul acestei luni, un proiect amplu de analiza si evaluare a sistemului, cu plusurile si minusurile sale, utilizand tehnicile specifice cercetarii sociologice si socio-medicale.

Odata cu trecerea intr-o noua etapa, bazata pe experienta celor 5 ani, putem vorbi de o noua abordare strategica, cu directii de actiune care sa tina cont de trei elemente aflate in relatie directa: nevoile si asteptarile populatiei asigurate, principiile si forta financiara a sistemului, standardele UE”, se precizeaza in acelasi comunicat.

Obiectivul general al proiectului este identificarea cailor de crestere a performantei sistemului in perspectiva integrarii europene; aceasta presupune, in primul rand, cunoasterea starii actuale a sistemului, sub aspect institutional, al perceptiei functiilor sistemului, atat de catre asigurati, cat si de catre ceilalti actori din sistemul de sanatate.

In derularea acestui proiect, CNAS utilizeaza exclusiv resurse proprii; antrenand aproximativ 500 de salariati din sistem – operatori de cercetare, vor fi intervievati 5 000 de beneficiari ai serviciilor de sanatate furnizate de sistem.

In judetul Suceava au fost intervievati, in perioada 8-13 noiembrie 2004, un numar de 226 de subiecti (asigurati, furnizori de servicii medico-farmaceutice, salariati ai sistemului si ai institutiilor publice cu care CAS colaboreaza) pe baza unui chestionar elaborat de CNAS.

“Structura esantionului a fost stabilita la nivelul CNAS, pe baza datelor transmise de CAS Suceava, referitoare la populatia judetului, structura pe grupe de varsta, mediul urban si rural, precum si numarul furnizorilor aflati in relatie contractuala cu CAS”, se precizeaza in comunicatul CJAS Suceava .

Un numar de 11 operatori care au fost desemnati de CJAS Suceava au intervievat 166 de asigurati, 46 de furnizori de servicii medico-farmaceutice, 4 salariati din sistem si 10 salariati ai institutiilor publice din judet, iar din totalul persoanelor intervievate, 108 subiecti au fost din mediul urban si 118 subiecti din mediul rural.

Rezultatele de la nivelul caselor judetene de asigurari de sanatate au fost transmise la CNAS in vederea prelucrarii si pentru redactarea raportului de cercetare la nivelul intregii tari.


Intră acum și în grupul de