CAS Suceava derulează în luna iulie procesul de contractare cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale

Procesul de contractare cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale va fi derulat de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava în cursul lunii iulie 2016, depunerea şi înregistrarea cererilor de contractare şi a documentelor necesare fiind prevăzută pentru perioada 4-8 iulie.

Preşedintele director general al CAS Suceava, economist Victor Cristi Bleorţu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă că în conformitate cu prevederile

H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a contractului cadru,  CAS Suceava derulează în luna iulie 2016 procesul de contractare cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.

Cristi Bleortu (4)

Bleorţu a spus că toţi furnizorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţie pot depune cererea pentru intrare în relaţii contractuale cu CAS Suceava şi documentele necesare, urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2016. El a precizat că cererile şi documentele necesare trebuie depuse de furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, la CAS Suceava, în perioada 4-8 iulie 2016.

“Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină, iar aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică a reprezentantului legal al furnizorului”, a subliniat Bleorţu.

El a arătat că documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul CAS Suceava nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.

Preşedintele director general al CAS Suceava a spus că în cursul lunii iulie vor fi organizate întâlniri de lucru cu reprezentanţii DSP Suceava, ai Colegiilor Medicilor şi Farmaciştilor Suceava, cu cei ai Asociaţiei Medicilor de Familie, dar şi cu managerii spitalelor din judeţ pentru finalizarea procesului de contractare.

Totodată, vor fi organizate întâlniri de lucru şi cu furnizorii de servicii medicale paraclinice şi de recuperare pe tema procesului de contractare, dar şi a evaluării în teren a resurselor umane şi tehnice de care aceştia dispun.

Bleorţu a prezentat calendarul desfăşurării procesului de contractare arătând că după depunerea şi înregistrarea cererilor de contractare şi a documentelor necesare, prevăzute pentru intervalul 4-8 iulie, urmează afişarea, în data de 12 iulie, a listei cu dosarele respinse la contractare, iar depunerea contestaţiilor pentru dosarele respinse la contractare va avea loc în data de 13 iulie rumând ca afişarea rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor pentru dosare respinse la contractare să aibă loc în data de 15 iulie 2016.

El a spus că în perioada 4-15 iulie are loc evaluarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi de recuperare, în vederea stabilirii punctajului în baza căruia sunt acordate sumele de contractare pentru perioada august-decembrie 2016.

Totodată, potrivit acestui calendar, depunerea contestaţiilor pentru punctajele obţinute de furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi de recuperare în urma evaluării este prevăzută pentru data de 18 iulie, iar afişarea rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor va fi în data de 19 iulie, procesul de contractare urmând să fie finalizat în data de 29 iulie 2016.

“Pentru luna iulie a.c. instituţia noastră a încheiat acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale cu furnizorii care se aflau in contract cu institutia noastra.  Activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medico-farmaceutice în luna iulie este reglementată de noua legislaţie, menţionată anterior, care intră în vigoare de la data de 01 iulie 2016”, a explicat Bleorţu.

Bugetul alocat spitalelor în acest an este cu 11,5 la sută mai mare decât în anul 2015

Preşedintele director general al CAS Suceava a precizat că bugetul alocat pentru contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale este de 398 009 310 de lei, fiind cu 18, 88 la sută mai mare decât cel alocat în 2015.

El a spus că pentru spitale bugetul alocat în acest an este de 157 096 000 de lei, cu 11,5 la sută mai mare decât în anul 2015, în timp ce pentru medicamente bugetul alocat este de 85 767 620 de lei, pentru asistenţa medicală primară este de 36148 000 de lei, pentru medicina din ambulatoriile de specialitate este de 19 956 000 de lei, pentru dispozitive medicale este 3 887 000 de lei, pentru asistenţa medicală stomatologică -1 334 000 de lei, pentru asistenţa medicală paraclinică- 8 232 330 lei, iar pentru servicii medicale de recuperare- 2 018 000 lei

Bleorţu a arătat că, în prezent, sunt peste 800 de furnizori de servicii medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale în relaţii contractuale cu CAS Suceava. (Liliana Bujdei)